Skip to the main content

RvW 3.04 BB verlenging

Het Bondsbestuur heeft op 23 augustus 2022 op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 13 lid 4 en lid 5 onder c van het reglement van wedstrijden het onderstaande besluit genomen ten aanzien van de verlengingen bij de in dit besluit genoemde wedstrijden.

1. Dit besluit is van toepassing op alle beslissingswedstrijden die op basis van het bepaalde in het Reglement van Wedstrijden worden gespeeld, alsmede op wedstrijden welke zijn opgenomen in de promotie- en degradatieregelingen en op alle wedstrijden in de bekercompetities.
2. a. Voor de wedstrijden zonder schotklok wordt, indien een wedstrijd na de normale speeltijd gelijk is geëindigd, een reguliere verlenging van tweemaal vijf minuten gespeeld, waarbij de bepalingen van deze regeling van toepassing zijn.
b. Voor de wedstrijden met schotklok geldt een reguliere verlenging van vijf minuten zuivere speeltijd.

Aanvang van de verlenging

3. De verlenging wordt begonnen na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging van de normale speeltijd.
4. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na de beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de opstelling zoals de reguliere speeltijd is geëindigd.
5. a. Voor de wedstrijden zonder schotklok geldt dat beide ploegen in de eerste helft van de verlenging in dezelfde richting spelen als in de eerste helft van de normale speeltijd van de wedstrijd. In de tweede helft wordt er van speelrichting gewisseld.
b. Voor de wedstrijden met schotklok geldt dat beide ploegen tijdens de verlenging in dezelfde richting spelen als in de tweede helft van de normale speeltijd.
6. De verlenging begint met een uitworp voor het team dat aan het einde van de reguliere speeltijd het balbezit had. Indien de bal de handen van een schietende aanvaller heeft verlaten, op weg is naar de korf en dit schot gaat door de korf, en er een doelpunt wordt toegekend en als dit doelpunt de stand gelijk maakt, wordt het balbezit gegeven aan de ploeg die het doelpunt tegen heeft gekregen. Een verandering van speelrichting moet gebeuren indien nodig volgens de spelregels paragraaf 5.6.

Einde van de reguliere verlenging

7. a. Indien na afloop van de verlenging de stand nog steeds gelijk is, volgt er voor de wedstrijden zonder schotklok een strafworpenserie zoals vermeld in artikel 10 tot en met 15.
b. Indien na afloop van de verlenging de stand nog steeds gelijk is, volgt er voor de wedstrijden met schotklok een “Golden goal” verlenging waarbij de punten 3 en 6 van deze regeling opnieuw van toepassing zijn. In de ‘Golden goal’-verlenging wordt er niet van speelrichting gewisseld. Er wordt met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd, in de eerste verlenging of in de pauze na de beëindiging van de reguliere verlenging hebben plaatsgevonden, begonnen in de opstelling zoals in de reguliere verlenging is geëindigd.

Regels voor de “Golden goal” verlenging

8. De wedstrijd eindigt na het scoren van het eerste doelpunt in de verlenging. De scorende ploeg wint de wedstrijd.
9. De “Golden goal” verlenging eindigt na vijf minuten zuivere minuten speeltijd, indien beide ploegen niet scoren of indien de stand nog steeds gelijk is. In dat geval wordt de wedstrijd beslist door het nemen van strafworpen.

Het nemen van strafworpen

10. er wordt direct na het einde van de reguliere verlenging of de golden goal-periode getost;
11. de winnaar van de toss kiest kant waarop de strafworpen genomen worden en of hij de eerste strafworp neemt of niet;
12. de coaches van beide teams informeren de scheidsrechter (of juryvoorzitter) over de volgorde waarin de spelers die de strafworpen zullen nemen;
13 Vanaf het moment van informeren zijn vervangingen niet meer toegestaan;
14. reeks strafworpen wordt genomen met behulp van het systeem van “sudden-death”, waarbij strafworpen in de vastgestelde volgorde worden genomen totdat het ene team een doelpunt meer heeft gescoord dan het andere team uit hetzelfde aantal strafworpen.
15. Het team dat meer strafworpen scoort, wordt tot winnaar uitgeroepen.
16. Nadat de coach de spelersvolgorde aan de scheidsrechter (of juryvoorzitter) heeft overgedragen, zijn de spelers verplicht de strafworp te nemen. Als een speler om welke reden dan ook de strafworp niet neemt, wordt dit beschouwd als een gemiste strafworp.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.