Skip to the main content

RvW 3.03 RB jeugdkorfbal

De Bondsraad heeft in zijn vergadering van 26 september 2020 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3 en artikel 5 lid 2 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van de organisatie van jeugdcompetities en de toepassing van spelregels voor jeugdwedstrijden.

1. Ploegaanduiding

De aan de competities deelnemende ploegen worden als volgt aangeduid:

Categorie Aangeduid als
A-jeugd 2 vakken A1, A2, A3 enz.
B-jeugd 2 vakken B1, B2, B3 enz.
B-jeugd 4Korfbal B1, B2, B3 enz.
C-jeugd 2 vakken C1, C2, C3 enz.
C-jeugd 4Korfbal C1, C2, C3 enz.
D-jeugd 2 vakken D1, D2, D3 enz.
D-jeugd 4Korfbal D1, D2, D3 enz.
E-jeugd 4Korfbal E1, E2, E3 enz.
F-jeugd 4Korfbal F1, F2, F3 enz.

Als eerste worden de ploegen in de variant van 2 vakken genummerd, daarna wordt er in dezelfde categorie verder genummerd met de teams die uitkomen in 4Korfbal.

Belangrijke en afwijkende regels

2. Algemeen

Waar niet anders bepaald zijn de laatstelijk door de IKF vastgestelde en door het KNKV geïmplementeerde officiële spelregels van toepassing.

3. A-jeugd; 2 vakken

a. Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal worden losgelaten, indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
b. De afmeting van het speelveld is 40 x 20 m. Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 60 x 30 m toegestaan en bij de A-jeugd in het dameskorfbal is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m toegestaan onder voorwaarden, zie BB 4.24 veldafmeting.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.
f. De duur van wedstrijden zonder schotklok bedraagt: zaal en veld: 2 x 30 minuten; de rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Bij wedstrijden met schotklok bedraagt de wedstrijdduur 2 x 25 minuten zuivere speeltijd met ten hoogste 10 minuten rust. Er is geen sprake van een technische time-out halverwege de speelhelft.
g. Een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten.
h. Na rust wordt van korf gewisseld.
i. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
j. In het top- en wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 3.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
k. In het breedtekorfbal is het aantal spelersvervangingen onbeperkt. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.

4. B-jeugd; 2 vakken

a. Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal worden losgelaten, indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
b. De afmeting van het speelveld is 40 x 20 m. Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m toegestaan.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.
f. De duur van wedstrijden zonder schotklok bedraagt 2 x 25 minuten in de zaal en 2 x 30 minuten op het veld; de rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Bij wedstrijden met schotklok bedraagt de wedstrijdduur 25 minuten zuivere speeltijd met ten hoogste 10 minuten rust. Er is geen sprake van een technische time-out halverwege de speelhelft.
g. Een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten.
h. Na rust wordt van korf gewisseld.
i. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
j. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 3.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
k. In het breedtekorfbal mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.

5. C-jeugd; 2 vakken

a. Een gemengde ploeg bestaat uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
b. De afmeting van het speelveld is 40 x 20 m; Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m toegestaan.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal- en veldkorfbal: 2 x 25 minuten. De rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Er is geen sprake van een technische time-out halverwege de speelhelft.
g. Een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten.
h. Na rust wordt van korf gewisseld.
i. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
j. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 3.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
k. In het breedtekorfbal mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.

6. D-jeugd; 2 vakken

a. Een gemengde ploeg bestaat uit vier spelers en vier speelsters. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd.
b. De afmeting van het speelveld bij veldkorfbal is 40 x 20 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 4.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.
f. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal- en veldkorfbal: 2 x 25 minuten. De rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. Er is geen sprake van een technische time-out halverwege de speelhelft.
g. Een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten in het wedstrijdkorfbal; in het breedtekorfbal om de 12 ½ minuut.
h. Na rust wordt er van korf gewisseld.
i. In het wedstrijdkorfbal heeft de thuisspelende ploeg bij aanvang van de wedstrijd de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de uitspelende ploeg de uitworp. In het breedtekorfbal heeft de thuisspelende ploeg bij aanvang van de wedstrijd de uitworp; bij de eerste vakwissel na 12 ½ minuut heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
j. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 3.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
k. In het breedtekorfbal mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
l. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen in een vak meespelen.

7. B-jeugd; 4Korfbal

a. Voor gemengde ploegen geldt dat de sekseverdeling mag worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
b. De afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m.) of 4 m (bij 20 x 12 m.) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten.
g. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
h. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
i. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel deelnemen.
j. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers.

8. C-jeugd; 4 Korfbal

a. Voor gemengde ploegen geldt dat de sekseverdeling mag worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen.
b. De afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 x 12 m.) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten.
g. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
h. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
i. Er mogen onbeperkt spelerswisselingen spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel deelnemen.
j. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers.

9. D-jeugd; 4 Korfbal

a. Voor gemengde ploegen geldt dat de sekseverdeling mag worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd.
b. De afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m een afmeting toegestaan van 20 x 12 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 4.
d. De afstand van de bovenrand tot de vloer bedraagt 3 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 x 12 m.) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten.
g. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
h. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
i. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel deelnemen.
j. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers.
k. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen meespelen.

10. E-jeugd; 4Korfbal

a. Voor gemengde ploegen geldt dat de sekseverdeling mag worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd.
b. De afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 4.
d. De afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 x 12 m.) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten.
g. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
h. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
i. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel deelnemen.
j. Bij elke ploeg dient op elk moment in de wedstrijd ten minste één dame mee te spelen.
k. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers.
l. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen meespelen.
m. Na afloop van de wedstrijd vindt een strafworpenwedstrijd plaats; het aantal strafworpen bedraagt 12 per ploeg.
n. Een speler, die de bal in bezit heeft, dient de bal binnen 10 seconden na het in bezit krijgen van de bal te werpen naar een andere speler. De scheidsrechter heeft tot taak om het werpen van de bal zo goed mogelijk te begeleiden. Na ongeveer 5 seconden geeft de scheidsrechter in woord en zo mogelijk gebaar aan dat de speler haast dient te maken met het werpen van de bal. Wordt de periode van 10 seconden overschreden, dan volgt een spelhervatting voor de andere ploeg op de plaats van de tegenstander, die de bal in bezit had.

11. F-jeugd; 4Korfbal

a. Bij 4Korfbal bij de F-jeugd wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Bij gemengde ploegen mag een dame een heer hinderen en omgekeerd. De spelregels, die gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat een dame een seksegenote en een heer een seksegenoot als directe tegenstander heeft, zijn niet van toepassing. Daarbij is ook de bepaling in 6.6 (Een tegenstander van het andere geslacht te hinderen bij het gooien van de bal) uit de officiële spelregels niet meer van toepassing.. Omdat 6.6 uit de officiële spelregels niet van toepassing is kan geen strafworp worden toegekend bij het hinderen van een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal.
b. De afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m.
c. Er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 3.
d. Ee afstand van de bovenrand tot de vloer bedraagt 2.50 m.
e. De palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 x 12) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen.
f. De duur van de wedstrijd bedraagt: zaal- en veldkorfbal: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte instructies. De rust bedraagt 5 minuten.
g. Na 20 minuten wordt van korf gewisseld.
h. Bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking heeft de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld.
i. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel deelnemen.
j. Bij elke ploeg dient op elk moment in de wedstrijd ten minste één dame mee te spelen.
k. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers.
l. Na afloop van de wedstrijd vindt een strafworpenwedstrijd plaats; het aantal strafworpen bedraagt 12 per ploeg.
m. Een speler, die de bal in bezit heeft, dient de bal binnen 10 seconden na het in bezit krijgen van de bal te werpen naar een andere speler. De scheidsrechter heeft tot taak om het werpen van de bal zo goed mogelijk te begeleiden. Na ongeveer 5 seconden geeft de scheidsrechter in woord en zo mogelijk gebaar aan dat de speler haast dient te maken met het werpen van de bal. Wordt de periode van 10 seconden overschreden, dan volgt een spelhervatting voor de andere ploeg op de plaats van de tegenstander, die de bal in bezit had.
n. Paragraaf 6.3 van de Officiële spelregels (te schieten vanuit verdedigende positie) is niet van toepassing. Indien een verdediger een tegenstander, die in bezit is van de bal, hindert of verdedigt, dan mag er toch worden geschoten. Indien dit schot leidt tot een doelpunt kent de scheidsrechter dit doelpunt toe. Andere, in paragraaf 6 genoemde overtredingen, worden daarbij wel bestraft. Voorbeelden bij het schieten zijn: de bal uit de handen slaan, nemen of lopen; een tegenstander duwen, vasthouden of afhouden; een tegenstander te zwaar hinderen; een tegenstander hinderen die al door een ander wordt gehinderd; op een gevaarlijke wijze spelen.
o. Indien een schot niet tot een geldig doelpunt leidt en de schietende speler direct na het schot weer in bezit komt van de bal, dient deze eerst te worden overgespeeld alvorens weer door een speler van die ploeg mag worden geschoten. Daarbij zijn de leden l en m van dit artikel 11 van toepassing. Indien er niet wordt overgespeeld, maar er weer wordt geschoten door de speler die het eigen schot heeft afgevangen, volgt een spelhervatting voor de andere ploeg.
p. Een ploeg heeft de mogelijkheid bij een voor haar negatief verschil van ten minste 3 doelpunten als extra vijfde speler een zogenaamde superspeelster of superspeler in het veld te brengen. Dit kan alleen tijdens een onderbreking van het spel. Deze superspeelster of superspeler mag aan de wedstrijd deelnemen zolang het voor de ploeg negatieve verschil van 2 doelpunten niet is bereikt. Zodra dit verschil wel is bereikt dient de superspeelster of superspeler het speelveld te verlaten vóórdat het spel wordt hervat. De superspeelster of superspeler heeft alle rechten, die de andere speelsters en spelers ook hebben, dus ook het recht om te schieten en te scoren. Paragraaf 6.17 van de Officiële spelregels (Om te schieten wanneer iemand speelt zonder een persoonlijke tegenstander) is niet van toepassing. Artikel 8.1.a van het RvW is ook hierop van toepassing.

Beslissingswedstrijd

12. Voor zover er nog beslissingswedstrijden bij de onder artikel 1. genoemde categorieën worden gespeeld zijn de bepalingen zoals vermeld in het Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden van toepassing.

Datum van ingang

13. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.