Beleid

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden bij circa vijfhonderd aangesloten verenigingen, waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en sprake is van een veilig sportklimaat. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. De sport wordt inmiddels in 69 landen gespeeld en TeamNL Korfbal vormt de absolute wereldtop.

Korfbal heeft in Nederland de hoogste status in de sport. Zowel het nationaal team (TeamNL Korfbal) als U21 (Talent TeamNL Korfbal) worden door NOC*NSF erkend als focusprogramma en vanuit de Topsportmiddelen gefinancierd. De internationals van TeamNL Korfbal hebben de A-status en hun resultaten dragen bij aan de Top 10-ambitie van NOC*NSF en de sportbonden.

Hoofdambities
Zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Én: korfbal naar olympisch niveau. Dat zijn de twee hoofdambities van het KNKV.

Vereniging Centraal
De twee genoemde ambities worden aan elkaar gekoppeld door het centraal stellen van de vereniging en het samenbrengen van topkorfbal en participatie-activiteiten tijdens evenementen. Om dat eerste te borgen heeft het KNKV de landelijke werkgroep Vereniging Centraal (LWVC)  in het leven geroepen.

Strategisch plan 2018+
Het Strategisch plan 2018+ is een creatie van de leden van het KNKV. Begin 2017 werden door het bondsbestuur, in samenwerking met een aantal medewerkers van het bondsbureau, de schetsen neergezet. Daarna zijn deze schetsen gedeeld en bediscussieerd met een vertegenwoordiging vanuit de verenigingen, bondsraad, districtsbesturen en andere betrokken KNKV vrijwilligers. Om op laagdrempelige manier alle leden de mogelijkheid te bieden om mee te denken, is er een online co-creatietraject gestart. Op deze wijze heeft iedere korfbal-betrokkene de mogelijkheid gehad mee te bouwen aan het Strategisch plan 2018+.

Het resultaat is een getekend Strategisch plan 2018+.

De vier kernactiviteiten van het KNKV zijn duidelijk zichtbaar in deze tekening: het goed organiseren van competitie, wedstrijden voorzien van arbitrage, zorgdragen voor goed opgeleid kader en het ondersteunen van verenigingen op het gebied van accommodatievraagstukken.

Speerpunten
Ondersteunend aan deze kernactiviteiten, om de ambities van het KNKV na te streven en te bereiken, zet het KNKV de komende jaren in op een vijftal speerpunten:

  • Zichtbaar, trots
  • (Flexibele) korfbalvormen
  • Kwaliteit
  • Samenwerken (service)
  • Innovatie

Lees hier meer over in de toelichting op het Strategisch plan 2018+.

Jaarplan 2019
De doelstellingen en activiteiten in het Jaarplan 2019 zijn gebaseerd op de ambities van het KNKV:

  • Zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal, vertaald naar het thema 'Vereniging Centraal'.
  • Korfbal naar olympisch niveau, vertaald naar de thema's 'Blijvend de beste' en Korfbal internationaal versterken'.

Het KNKV wil samen met alle korfballers er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen genieten van korfbal, zowel lokaal, nationaal als internationaal, zowel als sporter, vrijwilliger of fan. 

Strategische cyclus
Om tijdig in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks een Strategische cyclus doorlopen met als resultaat een geactualiseerd Strategisch plan.