KNKV-scheidsrechter

Lijkt het je een uitdaging om wedstrijden te fluiten in het wedstrijdkorfbal? Heb je een droom om ooit eens in Ziggo Dome de finale te fluiten? Is het antwoord op een van de vragen ‘ja’, dan is KNKV Scheidsrechter echt iets voor jou! De opleiding is geschikt voor iedereen die in het bezit van het spelregelbewijs of Basisopleiding B.
 
Wij verwachten van de KNKV Scheidsrechter  de juiste houding en uitstraling. Je bent in staat feedback te ontvangen en voelt je betrokken bij iedereen die deelneemt aan onze sport. Met andere woorden: je bent een ambassadeur voor het KNKV en de korfbalsport!

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Houding en presentatie;
  • Interpretatie en kennis van de spelregels;
  • Communicatie;
  • Sportiviteit en respect;
  • Weerbaarheid.

Opleidingsduur

Als cursist start je de opleiding. Je fluit, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider of een KNKV Beoordelaar, zoveel wedstrijden (wedstrijdkorfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk. 

Start

Wanneer de cursist een gediplomeerd verenigingsbegeleider of KNKV-beoordelaar heeft die hem/haar begeleid.

Toelating

  • Je bent in het bezit van het Spelregelbewijs of daaraan gelijk gesteld diploma
  • Als je examen wilt doen ben je in minimaal 17 jaar 

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Let op! Het examen (Proeve van Bekwaamheid) dient binnen één jaar na aanmelding plaats te vinden.
 
Als cursist en KNKV-beoordelaar denken dat het niveau voldoende is, vraagt de cursist een examen (PvB) aan bij de District Werkgroep Opleidingen. Het examen bestaat uit het fluiten van één wedstrijd in de wedstrijdcompetitie bij senioren of A-jeugd. Tijdens deze wedstrijd wordt van de cursist verwacht dat hij of zij laat zien de kennis van het spelregelbewijs te kunnen toepassen en de vaardigheden zoals aangeleerd in de begeleidingsperiode onder de knie heeft.
Als het examen als ‘niet voldaan’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat recht op één herkansing (tegen betaling).Als de herkansing als ‘niet voldaan’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op nog een tweede herkansing. De kandidaat kan zich opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.
 
Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat ‘KNKV-scheidsrechter Wedstrijdkorfbal’.

Kosten

€ 40.00

Herkansing

Ja, kosten € 30.00 

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen