Skip to the main content

Trainersbegeleiding

Trainers

De trainer/coach speelt een cruciale factor in het sportplezier van het kind. Daarnaast heb je als vereniging een verantwoordelijkheid om goed voor je mensen, in dit geval trainers/ coaches, te zorgen. Bijna alle trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze korfbal leren? Maar vooral: hoe zorg je voor het plezier bij de sporters?

Wist je bijvoorbeeld dat 39% van de trainers/coaches zich niet bekwaam voelen bij het geven van een training (sportkadermonitor, 2015)? Als je dit doortrekt naar het aantal sporters dat zij onder hun hoede hebben, dan is dit zeker een punt van aandacht. Het ‘waarom’ wordt goed duidelijk in de video op deze pagina.

De ervaring van de laatste tien jaar leert dat verschillende workshops goed worden afgenomen. We merken alleen dat dit vaak korte impulsen zijn voor het technisch kader. Om structurele en duurzame resultaten te realiseren is het nodig om trainersbegeleiding te implementeren binnen de verenigingen. De eerste ervaringen zijn via de pilot van het KNKV opgedaan. Deze zijn heel positief. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters meer plezier beleven aan het sporten en zich nog beter ontwikkelen. Dit straalt ook af op de vereniging.

Stappenplan en meer informatie

Waar moet je aan denken en wat moet je regelen om trainersbegeleiding écht te laten slagen en te zorgen dat het een vast onderdeel wordt van het beleid van de vereniging? Hier lees je wat de belangrijkste stappen en aandachtspunten zijn.

Stappenplan

Stap 1: Zorg voor draagvlak en besluit

Wanneer je als vereniging de keuze maakt voor trainersbegeleiding is dat een keuze voor de lange termijn. Het begeleiden en ondersteunen van trainers krijgt hiermee een vaste en vanzelfsprekende plaats binnen de vereniging. Om als vereniging draagvlak en besluitvorming te creëren voor de keuze voor trainersbegeleiding is het belangrijk om de sleutelpersonen van de vereniging vanaf het begin te betrekken. Dit zijn namelijk de personen die je kunnen helpen om trainersbegeleiding te laten slagen. Het is belangrijk om te beseffen dat deze sleutelpersonen ook degenen kunnen zijn die mogelijk weerstand voelen. Deel daarom de plannen met deze sleutelpersonen en vergeet daarbij de enthousiaste nieuwkomers niet. Luister naar tips, suggesties en mogelijke bedenkingen van je leden. Benadruk de gezamenlijkheid en de winst voor de hele vereniging. Dit geeft inzicht in kansen en valkuilen.

Stap 2: Zoek de geschikte trainersbegeleider(s)

Gebruik het profiel van de geschikte trainersbegeleider (zie functieprofiel aan het einde van deze pagina) als je gaat zoeken, bespreken, afwegen en selecteren. Een open en vaardige trainersbegeleider draagt bij aan acceptatie en enthousiasme voor deze nieuwe rol op de vereniging.

Stap 3: Introduceer de trainersbegeleider(s)

Ga na op welke manier de trainersbegeleiders binnen de vereniging het best geïntroduceerd kan worden. Denk daarbij aan een bijeenkomst met alle trainers, de verschillende commissies, via de website, per mail etc. Laat daarbij altijd weten waarom de vereniging kiest voor een trainersbegeleider wat hij of zij gaat doen binnen de vereniging. Laat ook weten welke keuzes de vereniging maakt bij de trainersbegeleiding: bij welke trainers starten we en waarom en hoe vaak zetten we de trainersbegeleiders in? Zorg uiteraard dat de trainers die met de trainersbegeleiders te maken krijgen, vooraf persoonlijk worden geïnformeerd en vertel hoe de begeleiding eruit kan zien en vraag ook naar hun wensen.

Stap 4: Positioneer en support de trainersbegeleider(s)

Geef een duidelijke positie van trainersbegeleiding binnen de vereniging. Deze positie is afhankelijk van de omvang en organisatie van de vereniging en kan binnen het jeugdbeleid of technisch beleid zijn. Ondersteun als vereniging de trainersbegeleiders vooral in de opstartfase waarin de rol nog onbekend is en er vanuit de leden vragen kunnen komen. Houd in deze beginfase regelmatig contact met de trainersbegeleiders en betrokkenen zodat de ervaringen van de trainersbegeleiders en van de trainers worden gedeeld. Hiermee ondersteun je de trainersbegeleiders en alle trainers.

Stap 5: Zorg voor resultaten op langere termijn

Werken met trainersbegeleiders betaalt zich op meerdere gebieden uit: zo worden de trainingen beter en leuker en voelen de trainers zich gewaardeerd en ervaren meer plezier in hun rol. Trainingsbegeleiding zorgt voor een hechtere groep trainers die zich voor langere tijd aan de vereniging wil binden en er meer consistentie is in coaching en trainingsbeleid. Dit zorgt vervolgens weer voor sporters die zich thuis voelen op de vereniging en met plezier bij de vereniging blijven. En kinderen die met plezier sporten met leuke trainers geeft weer tevreden ouders. Kortom meer sportplezier voor iedereen en een positief imago voor de vereniging!

Functieprofiel

Elke vereniging bepaalt zelf op welke manier ze haar trainersbegeleider(s) wil inzetten. Afhankelijk hiervan wordt bepaald wat de kwalificaties van een trainersbegeleider moeten zijn. Het is mogelijk om met een potentiële trainersbegeleider om tafel te gaan zitten en met hem/haar te bespreken hoe de functie ingericht kan worden. Zo weet je vrijwel zeker dat zowel vereniging als trainersbegeleider een goed (en overeenkomstig) beeld heeft van de te vervullen functie. Er zijn echter wel richtlijnen. Een goede trainersbegeleider:

  • Heeft een open en coachende houding;
  • Is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat;
  • Zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij of zij begeleidt;
  • Kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties;
  • Kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven;
  • Geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Reflectiekaart
De reflectiekaart biedt handvatten voor de trainersbegeleider om de trainers te observeren, analyseren en feedback te geven. De reflectiekaart vind je hier.

Waarom trainersbegeleiding?

Het antwoord op de vraag waarom trainersbegeleiding nu zo nuttig is wordt het beste gegeven in onderstaande video.

Trainersbegeleiding bij DOS’46

Bij korfbalvereniging DOS’46 is Jelmer Jonker trainersbegeleider. In onderstaande video vertelt hij hier wat over.

Best practice
Kosten en aanmelden

Je kan de opleiding als individu afnemen voor de kosten van 80 euro.
Je kan als vereniging de opleiding afnemen voor de kosten van 550 euro.

Meest bekeken artikelen

KNKV Magazine
Best practice Verenigingsservice
KNKV Magazine
Het KNKV Magazine is een digitale uitgave met verhalen uit de praktijk die inzichten kunnen geven en kunnen inspireren voor nieuwe acties en ideeën.
Lees meer
Heffingenregeling
Bestuurders Financiën
Heffingenregeling
Een belangrijk naslagwerk voor elke penningmeester is de heffingenregeling, waarin de financiële verplichting van de vereniging richting het KNKV vermeld staat.
Lees meer
Verenigingsarbitrage
Arbitrage Verenigingsservice
Verenigingsarbitrage
Voldoende en opgeleide scheidsrechters en beoordelaars/rapporteurs zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download