Skip to the main content

Jubilea leden

Verenigingsservice Vrijwilligers

Om leden, die zich als vrijwilliger inzetten en grote verdiensten voor hun club hebben in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet, kennen verenigingen verschillende vormen van onderscheidingen. Naast de bos bloemen, cadeaubon of fles wijn, kent men ook blijvende onderscheidingen, zoals lid van verdienste, ere lid, club ere teken, vrijwilliger van het jaar, spelers van het jaar, jeugdlid van het jaar en vele andere vormen van onderscheidingen.

Vaak zijn de benoemingen spontane gebeurtenissen, die voortkomen uit voorstellen van het bestuur of uit de ledenvergadering. Naast dat er in de statuten en het huishoudelijk reglement het een en ander staat over deze onderscheidingen, zijn er verder meestal geen criteria over het hoe en wanneer men tot een benoeming en uitreiking kan overgaan. Toch is het belangrijk hier criteria’s voor op te stellen wil men aan de onderscheiding een bepaalde waarde blijven toekennen.

Te veel onderscheidingen uitreiken kan verlies betekenen van de waarde van de onderscheiding. Als voorbeeld zijn in onderstaande kolom verschillende onderscheidingen en criteria genoemd, welke men als voorbeeld zou kunnen gebruiken.

Bij het KNKV kunnen verenigingen speldjes en oorkondes aanvragen voor een bondslid die 25-, 50- of 75 jaar lid is van de bond. Ook voor KNKV-onderscheidingen kun je contact opnemen met team Service & Ondersteuning.

Meer informatie

Voorbeeld

Onderscheiding/Beloning  Door wie uitgereikt, voor welke verdienste, wanneer en wie beslist
Bos bloemen, fles wijn, cadeau- of dinerbon, enz.  Bestuurslid of voorzitter van de commissie.Kan bij iedere vorm van verdienste voor de vereniging die van korte duur (minder dan een jaar) is geweest. Bijvoorbeeld een kaderlid beëindigt zijn taak. Een speler gaat de club verlaten omdat hij gaat verhuizen. Een groep dames die iedere week het clubhuis schoonmaakt.

Voor de uitreiking zoekt men wel een moment uit waarbij veel publiek aanwezig is.
Bestuur en op voorstel van commissie of individueel lid.

Club Ereteken blijvende herinneringDoor voorzitter of plaatsvervanger.Kan uitgereikt worden aan personen die in een bepaald jaar een grote verdienste voor de club hebben of personen die verschillende jaren een solistische functie hebben vervuld en daarmee in grote mate het belang van de vereniging hebben gediend.

Tijdens de jaarvergadering, na een genomen besluit van het bestuur.

Lid van VerdiensteVoorzitter of bestuurslid.Men kan tot lid van verdienste worden voorgedragen nadat men zich 15 jaar lang verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.
Tijdens de jaarvergadering of jubileum, gekozen op voorstel van een lid of het bestuur.
ErelidVoorzitter of bestuurslid of op verzoek van het bestuur b.v. een ander Ere-lid of buitenstaander b.v. de burgermeester.Voordragen tot Erelid kan 15 jaar na uitreiking van het lidmaatschap van verdienste, indien men nog steeds op bijzondere wijze actief is voor de vereniging.

Tijdens de jaarvergadering of jubileum, gekozen op voorstel van een lid of het bestuur.

Verenigingsvrouw/man van het jaarVoorzitter.Tijdens de bestuursvergadering gedurende het hele seizoen leveren de bestuursleden een briefje in met daarop een drietal leden, waarvan zij denken dat die voor de titel Verenigingsvrouw/man van het jaar in aanmerking komt. De nummers 1, 2 en 3 krijgen respectievelijk 10, 7 en 4 punten.

Op JAV maakt de secretaris, die de stand bijhoudt, bekend wie de meeste punten heeft en dus de verenigingsvrouw/man van het jaar is.

Speler/ster van het jaarVoorzitter TC.Men kan hier dezelfde vorm kiezen als bij de verenigingsvrouw/man van het jaar, maar nu door b.v. de technische commissie.
Tips

Besturen kunnen voor leden die 25, 50 of 75 jaar lid van de vereniging zijn een speldje voor 25, 50 of 75 lidmaatschap aanvragen. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De jubilaris moet de 25, 50 of 75 jaar lidmaatschap periode ook lid zijn geweest van het KNKV.
  • De periode van het lidmaatschap hoeft niet aaneengesloten bij één vereniging te zijn, dit mag bij meerdere verenigingen zijn.

De aanvraag kan schriftelijk 2 weken voordat de uitreiking plaats vindt worden ingediend via team Service & Ondersteuning.

Gerelateerde Items

Ledencijfers
Verenigingsservice
Ledencijfers

De ledencijfers per kwartaal en van alle korfbalverenigingen aangesloten bij het KNKV.

Lees meer
Verenigingsadviseur Rick Memelink (Cluster D)
Verenigingsservice
Verenigingsadviseur Rick Memelink (Cluster D)

Rick Memelink is verenigingsadviseur van Oost-Nederland (Cluster D)

Lees meer
Verenigingsadviseur Marsha Riga (Cluster C)
Verenigingsservice
Verenigingsadviseur Marsha Riga (Cluster C)

Marsha Riga is verenigingsadviseur van West-Nederland (Cluster C)

Lees meer

Populaire downloads

Kwalitatieve en structurele verenigingsarbitrage in 9 stappen
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Overzicht verenigingen per VA
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download