Skip to the main content

Beleid bij bijzondere weersomstandigheden

Arbitrage

Het KNKV kent een beleid met betrekking tot afgelastingen vanwege bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge temperaturen. Dit beleid geldt voor alle competities die door het KNKV worden georganiseerd.

In alle gevallen staat de veiligheid van de sporters en eventuele begeleiding voorop. Het is daarmee ook de verantwoordelijkheid van de verenigingen, sporters, scheidsrechters zelf om al dan niet af te reizen of te spelen. Bij twijfelachtige weersomstandigheden is het belangrijk om goed voor te bereiden. Hoe laat vertrekt de tegenstander? Hoe laat vertrekt de scheidsrechter? Op die manier kunnen er goede afwegingen worden gemaakt en voorkomen we dat mensen onnodig of onverantwoord afreizen.

Beleid voor algehele afgelasting

Weersomstandigheden kunnen qua plaats, regio maar ook tijd gedurende de dag erg verschillen. Denk hierbij aan omstandigheden die in het Zuiden compleet anders kunnen zijn dan in het Noorden of tussen ’s ochtends vroeg en ’s middags al vrij fors uiteenlopen. Dit betekent dat in het ene gedeelte van het land prima gespeeld kan worden, terwijl in een ander gedeelte dit totaal onverantwoord is. Daar komt bij dat een algehele afgelasting ook veel wedstrijden kan treffen die wel gespeeld kunnen worden. Gevolg hiervan is dat er onnodig kosten voor de verenigingen worden gemaakt als gevolg van extra zaal- of veldhuur of onnodige belasting van vrij geplande weekenden. Om deze redenen zal het KNKV niet snel overgaan tot een algehele afgelasting maar geeft het KNKV wel adviezen en beleid af hoe met bijzondere weersomstandigheden om te gaan. Hieronder wordt ook verder uitgelicht wat de praktische gevolgen zijn bij het niet afreizen naar of doorgaan van een wedstrijd.

Wat te doen bij afgelasting van een wedstrijd

Wanneer een van beide verenigingen besluit dat een wedstrijd niet gespeeld gaat worden, is het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De leidraad hiervoor is:

  1. Informeer de tegenstander zo vroeg mogelijk;
  2. Informeer de officials (scheidsrechter, beoordelaar) zo vroeg mogelijk, indien van toepassing;
  3. Informeer het KNKV door het formulier “niet gespeelde of gestaakte wedstrijd” in te vullen.
  4. Wanneer beide verenigingen onderling al een nieuwe datum hebben afgesproken om de wedstrijd in te halen, kan dat onderaan het formulier worden ingevuld.
  5. Wanneer beide verenigingen pas op een later moment een nieuwe datum willen afspreken kan het formulier later nogmaals worden ingestuurd, waarbij de nieuwe informatie wordt overgenomen.
  6. Na het speelweekend ontvangen de verenigingen nieuwe informatie van het KNKV over het plannen van een nieuwe speeldatum voor de afgelaste wedstrijd voor zover de verenigingen dat nog niet onderling hebben geregeld en doorgegeven.

Let op: geen wedstrijden verplaatsen via Sportlink Club. Deze methodiek is namelijk voor andere doeleinden gemaakt en niet voor wedstrijden die afgelast worden vanwege slechte weersomstandigheden.

Wat te doen bij het afzeggen van een wedstrijd door de scheidsrechter

Een scheidsrechter kan nooit vooraf een wedstrijd afgelasten als gevolg van slechte weersomstandigheden. Die bevoegdheid ligt enkel bij de verenigingen. Wel kan een scheidsrechter ook te maken krijgen met slechte weersomstandigheden, waardoor hij of zij zelf besluit niet af te reizen. In dat geval geldt bij wedstrijdkorfbal de volgende leidraad:

  1. Informeer zo snel mogelijk het KNKV via het bij officials bekende noodnummer;
  2. Informeer zo snel mogelijk de thuisvereniging.
  3. De aanwijzer van het KNKV probeert een vervangende scheidsrechter aan te wijzen. Lukt dit niet dan is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het door laten gaan van de wedstrijd door het vinden van een vervangende scheidsrechter. Dit is dezelfde procedure als bij een reguliere situatie van “niet opkomen  van de  scheidsrechter”.
  4. De wedstrijden in het wedstrijd- en breedtekorfbal gaan altijd door als de beide teams aanwezig zijn, mogelijk met een scheidsrechter die door thuisvereniging wordt aangewezen.
Afzeggen wanneer de regels geen uitsluitsel geven

Wanneer er geen sprake is van slechte weersomstandigheden, maar het onverantwoord wordt gevonden om de weg op te gaan, kan een wedstrijd afgelast worden. Dit is namelijk niet anders dan in reguliere weekenden of omstandigheden. Bedenk echter wel dat hier ook gevolgen aan kunnen zitten. In beginsel heeft niet opkomen voor een wedstrijd de normale tuchtrechtelijke consequenties. Dit geldt niet als achteraf blijkt dat in delen van het land en/of op bepaalde tijden zoveel wedstrijden niet zijn doorgegaan dat duidelijk is dat er sprake was van gevaarlijke omstandigheden.  Dan zal er  geen aangifte worden gedaan.  Bij grote twijfel zal wel aangifte worden gedaan en dan is het aan de tuchtcommissie om dat individuele geval van niet opkomen te beoordelen. Het KNKV adviseert om in een dergelijke situatie de afmelding met behulp van foto’s, onafhankelijke getuigenverklaringen en/of nieuwsartikelen te onderbouwen.

De kosten voor het niet spelen zijn altijd voor het niet opkomende team, tenzij het KNKV het programma geheel of gedeeltelijk heeft afgelast. Dit gebeurt echter alleen in zeer uitzonderlijke situaties, zoals bij zeer extreem winterweer over het gehele land. In dat geval zal er altijd melding van worden gemaakt via www.knkv.nl. De eventuele zaalhuurkosten worden in een dergelijke situatie door beide verenigingen gedeeld.

Informatie voor officials

Wanneer je het als official niet verantwoord vindt om te reizen en besluit je af te melden, verzoeken wij je om (zoals gebruikelijk bij afmeldingen) de aanwijzer te informeren via het noodnummer. Bevestig je afmelding dan ook via het reguliere formulier.

Zoals hierboven ook aangegeven ligt het besluit om een wedstrijd vooraf te gelasten altijd bij de verenigingen en niet bij de scheidsrechter.

Meest bekeken artikelen

Heffingenregeling
Bestuurders Financiën
Heffingenregeling
Een belangrijk naslagwerk voor elke penningmeester is de heffingenregeling, waarin de financiële verplichting van de vereniging richting het KNKV vermeld staat.
Lees meer
KNKV Magazine
Best practice Verenigingsservice
KNKV Magazine
Het KNKV Magazine is een digitale uitgave met verhalen uit de praktijk die inzichten kunnen geven en kunnen inspireren voor nieuwe acties en ideeën.
Lees meer
Technisch beleid
Trainers
Technisch beleid
Een technisch beleid is de basis van hoe er gekorfbald en verenigd wordt binnen een vereniging. Het bouwplan voor technisch beleid kan je helpen bij het opbouwen van jouw technische beleidsplan.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download