FAQ avg

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Denk aan gegevens van leden, bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en gegevens van relaties.

Voorbeelden van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • BSN, kopie identiteitsbewijs
  • E-mail adres en telefoonnummer
  • Geboorte datum
  • Geslacht
  • Rekeningnummers
  • Foto’s en filmpjes met herkenbare personen
  • Medische gegevens, denk ook aan lengte, gewicht en gezondheidsverklaring
  • Vastgelegd website bezoek (IP-adressen)
  • etc