FAQ arbitrage

Welk aantal wedstrijden moet mijn vereniging fluiten?

Het aantal te fluiten wedstrijden wordt bepaald aan de hand van de teamindeling van een vereniging. Alle thuiswedstrijden samen, die de teams spelen die uitkomen in de neutrale klassen van het wedstrijdkorfbal, vormen het totaal aantal te fluiten wedstrijden. In klassen waar met een assistent gewerkt wordt, tellen deze wedstrijden dubbel. In de volgende klassen is er een assistent-scheidsrechter: KL/RKL/EK/REK/HK/RHK/OK/AHK. Achteraf wordt er correctie toegepast op de verplichting als er geen assistent is geweest. De totale arbitrageverplichting voor een vereniging kan berekend worden door de uitkomst zoals hierboven beschreven te vermenigvuldigen met de factor 1,25.