Skip to the main content

HR 2.04 BB tegemoetkoming kaderfuncties

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 13 mei 2019 op basis van art. 17 lid 4 van het huishoudelijk reglement het navolgende bestuursbesluit inzake een tegemoetkoming naar verenigingen in het uitvoeren van kaderfuncties binnen het KNKV door een of meerdere van haar leden vastgesteld

 1. a. Dit bestuursbesluit is van toepassing voor alle verenigingen binnen het KNKV.
  b. De uitwerking van dit besluit is voor alle kaderfuncties die worden uitgevoerd binnen het KNKV zoals genoemd in artikel 1 lid c.
  c. De kaderfuncties die vallen binnen dit besluit zijn functies als bestuurder, commissie- en/of werkgroeplid of op vrijwillige basis talentencoach op zowel landelijk als districtsniveau.
 2. a. De bedoeling van dit besluit is om de verenigingen die vrijwilligers uit hun verenigingen leveren ten behoeve van kaderfuncties een tegemoetkoming te verstrekken voor deze inzet.
  b. Het bondsbureau is met de uitvoering van dit besluit belast.
 3. a. De tegemoetkoming bestaat per geleverde vrijwilliger uit het gratis deelnemen aan een opleiding in het volgende seizoen, die georganiseerd wordt binnen het KNKV en gerelateerd is aan de functie die wordt ingevuld.
  b. De opleidingen die binnen deze regeling vallen zijn Besturen met een Visie, Meer vrijwilligers in korte tijd, sportief coachen, Korfbaltrainer 2 en 3, KNKV-scheidsrechter en KNKV-beoordelaar.
 4. a. Om in aanmerking te komen voor deze regeling zal de KNKV-kaderfunctie het gehele seizoen dienen te zijn ingevuld.
  b. Na afloop van het seizoen zal aan de vereniging kenbaar worden gemaakt hoeveel functies er zijn ingevuld die in aanmerking komen voor deze regeling
  c. Verenigingen dienen de cursus(sen) eerst zelf aan te schaffen. Aan het einde van de gevolgde opleiding zal er uitsluitend restitutie plaatsvinden wanneer de volledige opleiding is afgerond.
 5. Een jaar nadat het bondsbureau de onder 4 lid b bedoelde vergoedingen aan de betrokken verenigingen kenbaar heeft gemaakt, komen de beschikbaar gestelde opleidingen te vervallen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.