Skip to the main content

Ploegopgave in Sportlink Club

Competitie

Update per 22 september 2023

Voor alle ploegen die uitkomen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moet een ploegopgave (teamopgave) worden gedaan. Deze opgave doe je in Sportlink Club via bondsteams en moet daar de dag vóór de eerste ronde van het eerst spelende team van je vereniging in staan. In alle teams dienen minimaal 4 dames en 4 heren te worden opgegeven, of in de damescompetitie minimaal 8 dames. Alle leden, van een vereniging die niet in een ploeg worden ingedeeld worden als “algemene reserve” aangemerkt. Het is aan te raden om ook niet meer dan 8 spelers aan het team toe te voegen.

Spelers die bij aanvang opgegeven worden in een team, dienen formeel in de eerste wedstrijd ook daadwerkelijk te spelen. We accepteren in de praktijk dat iemand in minimaal één van de eerste drie wedstrijden uitkomt in het opgegeven team of een hoger team. Wanneer er daarna wijzigingen gedaan worden, dienen spelers de eerst volgende wedstrijd daadwerkelijk uit te komen in het team waar ze naar toe geplaatst zijn. Tenzij spelers op het moment van de opgave door schorsing zijn uitgesloten van het spelen van wedstrijden. Bij een schorsing hoeft een speler na het 3x niet uitkomen voor zijn ploeg niet vervangen te worden. Diegene mag echter niet van team gewijzigd worden.

Een speler mag nooit lager uitkomen dan de ploeg waarvoor hij/zij is opgegeven. Enige uitzondering hierop zijn spelers van een 1e team. Die mogen totdat het 2e halverwege de competitie is, uitkomen in het 2e team.

Dus…

Veld:

Gemengd: bij een totaal van 6 wedstrijden voor S2, mogen spelers van S1 t/m de 3e wedstrijd van het 2e team bij S2 meespelen.

Dames: bij een totaal van 10 wedstrijden voor S2, mogen spelers van S1 t/m de 5e wedstrijd van het 2e team bij S2 meespelen.

Zaal:

Bij een totaal van 14 wedstrijden voor S2, mogen spelers van S1 t/m de 7e wedstrijd van het 2e team bij S2 meespelen, bij 12 wedstrijden t/m 6e wedstrijd enzovoorts.

 

En let op: verenigingen met maar 2 senioren teams (midweek teams niet meegeteld) mogen na deze periode wel nog spelers van S1 bij S2 mee laten spelen. Dit is per wedstrijd 2 spelers (1H en 1D korfbal/2D dameskorfbal).

Vrijwillige en verplichte wijzigingen

Wanneer de ploegen zijn opgegeven kunnen daar gedurende het seizoen nog wijzigingen in worden aangebracht. We onderscheiden zogenaamde vrijwillige en verplichte ploegwijzigingen.

Vrijwillige wijzigingen:

Spelers mogen altijd in een hogere ploeg worden ingedeeld. Daarnaast mogen spelers naar een lagere ploeg of algemene reserve lijst worden verplaatst. Daarbij geldt het volgende:

Veld:

Gemengd: bij een totaal van 6 wedstrijden voor hoogste betrokken ploeg, mogen spelers tot vóór het speelweekend van de 4e wedstrijd van die ploeg naar een lagere ploeg verplaatst worden.

Dames: bij een totaal van 10 wedstrijden voor hoogste betrokken ploeg, mogen spelers tot vóór het speelweekend van de 6e wedstrijd van die ploeg naar een lagere ploeg verplaatst worden. In de periode tussen einde 1e helft veldcompetitie in oktober/november en de hervatting van de 2e helft veldcompetitie in april mogen nog eens vier speelsters naar de naast-lagere ploeg worden verplaatst. (Dit is alleen nog bij dameskorfbal aan de orde.)

Zaal:

Spelers mogen naar een lagere ploeg worden verplaatst zolang een ploeg niet meer dan vijf competitiewedstrijden heeft gespeeld (dus vóór de 6e wedstrijd).

Uitzondering: Om spelers nog van S1 naar S2 te plaatsen is er een langere periode (brede selectie periode). Dit kan tijdens de eerste helft van de competitie van S2 en moet dan gebeurd zijn vóór de wedstrijd die de competitie in twee deelt, bijvoorbeeld bij 14 wedstrijden vóór de 7e wedstrijd.

 

Een ploeg moet altijd uit vier dames en vier heren blijven bestaan (bij dameskorfbal acht dames).

Er mag nooit een speler of speelster naar/in een lagere ploeg worden toegevoegd/verplaatst, wanneer in de week die vooraf gaat aan het weekend voor de ploeg van de betreffende speler geen wedstrijd is vastgesteld. Uitzondering hierop is de hervatting van de veldcompetitie, dan moeten alle wijzigingen doorgevoerd worden, voordat een team van de vereniging als eerste in actie komt.

De wijzigingen dienen steeds voor de eerstvolgende speeldag in Sportlink Club verwerkt te zijn.

Het bondsbureau kan in uitzonderlijke situaties dispensaties verlenen voor de bedoelde periodes.

Verplichte wijzigingen:

Wanneer een speler drie keer achtereen niet heeft gespeeld (hieronder wordt verstaan dat de speler niet minimaal een helft van een wedstrijd heeft gespeeld, speelminuten hoeven niet aaneengesloten te zijn) en ook de vierde keer niet gaat spelen, zal deze vóór de vierde keer verplicht vervangen moeten worden. De speler die moet worden vervangen, wordt dan aangemerkt als administratief tot de ploeg behorend. De verplichte vervanging kan altijd ongedaan worden gemaakt, nadat de desbetreffende speler tenminste een halve wedstrijd in een wedstrijd is uitgekomen. De ingevallen speler mag in de daaropvolgende week weer bij het lagere team meedoen.

Is de periode van vrijwillig wijzigen nog niet verstreken, kan diegene zodra die weer fit is, ingedeeld worden in een lager team.

Bij blessurewijzigingen dient dit in het veld opmerkingen in Sportlink Club via bondsteams vermeld te worden, de speler dient wel afgemeld te worden bij de ploeg, maar blijft administratief wel tot de ploeg behoren.

De wijzigingen dienen steeds voor de eerstvolgende speeldag in Sportlink Club verwerkt te zijn.

Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de top-en wedstrijdkorfbalcompetitie

Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg, mogen uitkomen in de desbetreffende ploeg en mogen als invaller uitkomen in een hogere ploeg in de top- of wedstrijdkorfbalcompetitie dan die waarvoor zij zijn opgegeven. Daarbij geldt dat gemengde ploegen uitkomend in de A-jeugd Hoofd- en Overgangsklasse:

 • lager geklasseerd zijn dan de standaardploeg van de eigen vereniging;
 • lager geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve korfballeague, reserve hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse en reserve 2e klasse
 • hoger geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve 3e en reserve 4e klasse en senioren breedtekorfbal.

Algemene reserves mogen voor alle ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft voldoen.

Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de breedtekorfbalcompetitie
 • Spelers die niet zijn opgenomen in een ploegopgave van een ploeg zijn algemene reserves en mogen voor alle ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft voldoen.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de 1e of 2e klasse A-jeugd, mogen uitkomen in alle gemengde seniorenploegen (zowel breedte-, wedstrijd-als topkorfbalcompetitie).
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, B-jeugd 1e of 2e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen A-jeugd (zowel breedte-als wedstrijd-als topkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse of C-jeugd 1e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen B-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle ploegen C-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de hoofdklasse A-jeugd en eerste klasse A-jeugd, mogen uitkomen in alle dames seniorenploegen (zowel breedte-, wedstrijd-als topkorfbalcompetitie).
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen A-jeugd (zowel breedte-, als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen B-jeugd (zowel breedte- als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen C-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.

Reglementair is de midweekcompetitie geen onderdeel van de seniorencompetitie.

De volledige reglementaire teksten rondom ploegopgave en het wijzigen hiervan staan in het reglement van wedstrijden artikel 25 t/m 28.

Meest bekeken artikelen

Competitie 2.0 - voortgang
Competitie
Competitie 2.0 - voortgang
Op deze pagina kun je de voortgang rondom het project Competitie 2.0 volgen. Laatst gewijzigd op 6 juni 2024 De afgelopen periode is er veel werk verricht voor competitie 2.0. We hebben de reglementen en bestuursbesluiten op een eenvoudigere manier herschreven, samengevoegd en waar nodig aangepast. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met Sportlink over […]
Lees meer
Slotfase veldcompetitie 2023-2024
Competitie
Slotfase veldcompetitie 2023-2024
In de slotfase van de veldcompetitie 2023-2024 worden er diverse play-off wedstrijden gespeeld. Alle informatie zal op deze pagina worden geactualiseerd. Overzicht play-off wedstrijden Bepalingen wedstrijden Bepalingen eindtoernooien: B-jeugd / C-jeugd De klassen indelingen zijn voorlopig, onder voorbehoud van nog te spelen wedstrijden en eventuele tuchtzaken worden hier na de laatste speelronde toegevoegd: Klassen indeling […]
Lees meer
Competitieschema
Competitie
Competitieschema
In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download