Skip to the main content

Ploegopgave in Sportlink Club

Competitie

Voor alle ploegen die uitkomen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moet een ploegopgave (teamopgave) worden gedaan. Deze opgave doe je in Sportlink Club via bondsteams en moet daar vóór de eerste ronde van het eerst spelende team van je vereniging in staan. In alle teams dienen minimaal 4 dames en 4 heren te worden opgegeven, of in de damescompetitie minimaal 8 dames. Alle leden, van een vereniging die niet in een ploeg worden ingedeeld worden als “algemene reserve” aangemerkt. Het is aan te raden om ook niet meer dan 8 spelers aan het team toe te voegen.

Spelers die bij aanvang opgegeven worden in een team, dienen formeel in de eerste wedstrijd ook daadwerkelijk te spelen. We accepteren in de praktijk dat iemand in minimaal één van de eerste drie wedstrijd uitkomt in het opgegeven team of een hoger team. Wanneer er daarna wijzigingen gedaan worden, dienen spelers de eerst volgende wedstrijd daadwerkelijk uit te komen in het team waar ze naar toe geplaatst zijn. Tenzij spelers op het moment van de opgave door schorsing zijn uitgesloten van het spelen van wedstrijden. Bij een schorsing hoeft een speler na het 3x niet uitkomen voor zijn ploeg niet vervangen te worden. Diegene mag echter niet van team gewijzigd worden.

Een speler mag nooit lager uitkomen dan de ploeg waarvoor hij/zij is opgegeven. Enige uitzondering hierop zijn spelers van een 1e team. Die mogen totdat het 2e  halverwege de competitie is, uitkomen in het 2e team.

Dus: bij een totaal van 14 wedstrijd voor S2, mogen spelers van S1 t/m de 7e wedstrijd meespelen, bij 12 wedstrijden t/m 6e wedstrijd enzovoorts.

Let op: verenigingen met maar 2 senioren teams (midweek teams niet meegeteld) mogen na deze periode wel nog spelers van S1 bij S2 mee laten spelen. Dit is per wedstrijd 2 spelers (1H en 1D korfbal/2D dameskorfbal). Wanneer in de veldcompetitie S2 breedte korfbal speelt, mag S1 gedurende de gehele periode van de najaarscompetitie bij S2 mee spelen.

Vrijwillige en verplichte wijzigingen

Wanneer de ploegen zijn opgegeven kunnen daar gedurende het seizoen nog wijzigingen in worden aangebracht. We onderscheiden zogenaamde vrijwillige en verplichte ploegwijzigingen.

Vrijwillige wijzigingen:

Spelers mogen altijd in een hogere ploeg worden ingedeeld. Zolang een ploeg niet meer dan vijf competitiewedstrijden heeft gespeeld (dus vóór de 6e wedstrijd), mogen spelers ook naar een lagere ploeg worden verplaatst of niet in een team worden opgegeven waardoor ze beschouwd worden als algemeen reserve. Om spelers nog van S1 naar S2 te plaatsen is er een langere periode (brede selectie periode). Dit kan tijdens de eerste helft van de competitie van S2 en moet dan gebeurd zijn vóór de wedstrijd die de competitie in twee deelt, bijvoorbeeld bij 14 wedstrijden vóór de 7e wedstrijd.

Een ploeg moet altijd uit vier dames en vier heren blijven bestaan (bij dameskorfbal acht dames). In de periode tussen einde veldcompetitie in oktober/november en de hervatting van de veldcompetitie in april mogen nog eens maximaal twee spelers en twee speelsters (bij dameskorfbal vier) naar de naast-lagere ploeg worden verplaatst.

Er mag nooit een speler of speelster naar/in een lagere ploeg worden toegevoegd/verplaatst, wanneer in de week die vooraf gaat aan het weekend voor de ploeg van de betreffende speler geen wedstrijd is vastgesteld. Uitzondering hierop is de hervatting van de veldcompetitie, dan moeten alle wijzigingen doorgevoerd worden, voordat een team van de vereniging als eerste in actie komt.

De wijzigingen dienen formeel steeds twee dagen voor de eerstvolgende speeldag op het bondsbureau binnen te zijn. In de tegenwoordige digitale tijd accepteren we het einde van de laatste werkdag voor de betreffende wedstrijd.

Het bondsbureau kan in uitzonderlijke situaties dispensaties verlenen voor de bedoelde periodes.

De na-en voorjaarscompetitie tellen als één geheel.

Verplichte wijzigingen:

Wanneer een speler drie keer achtereen niet heeft gespeeld (hieronder wordt verstaan dat de speler niet minimaal een helft van een wedstrijd heeft gespeeld, speelminuten hoeven niet aaneengesloten te zijn) en ook de vierde keer niet gaat spelen, zal deze vóór de vierde keer verplicht vervangen moeten worden. De speler die moet worden vervangen, wordt dan aangemerkt als administratief tot de ploeg behorend. De verplichte vervanging kan altijd ongedaan worden gemaakt, nadat de desbetreffende speler tenminste een halve wedstrijd in een wedstrijd is uitgekomen. De ingevallen speler mag in de daaropvolgende week weer bij het lagere team meedoen.

Is de periode van vrijwillig wijzigen nog niet verstreken, kan diegene zodra die weer fit is, ingedeeld worden in een lager team.

Bij blessurewijzigingen dient dit in het veld opmerkingen in Sportlink Club via bondsteams vermeld te worden, de speler dient wel afgemeld te worden bij de ploeg, maar blijft administratief wel tot de ploeg behoren.

Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de top-en wedstrijdkorfbalcompetitie

Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg, mogen uitkomen in de desbetreffende ploeg en mogen als invaller uitkomen in een hogere ploeg in de top- of wedstrijdkorfbalcompetitie dan die waarvoor zij zijn opgegeven. Daarbij geldt dat gemengde ploegen uitkomend in de A-jeugd Hoofd- en Overgangsklasse:

 • lager geklasseerd zijn dan de standaardploeg van de eigen vereniging;
 • lager geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve korfballeague, reserve hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse en reserve 2e klasse
 • hoger geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve 3e en reserve 4e klasse en senioren breedtekorfbal.

Algemene reserves mogen voor alle ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft voldoen.

Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de breedtekorfbalcompetitie
 • Spelers die niet zijn opgenomen in een ploegopgave van een ploeg zijn algemene reserves en mogen voor alle ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft voldoen.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de 1e of 2e klasse A-jeugd, mogen uitkomen in alle gemengde seniorenploegen (zowel breedte-, wedstrijd-als topkorfbalcompetitie).
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, B-jeugd 1e of 2e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen A-jeugd (zowel breedte-als wedstrijd-als topkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse of C-jeugd 1e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen B-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle ploegen C-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de hoofdklasse A-jeugd en eerste klasse A-jeugd, mogen uitkomen in alle dames seniorenploegen (zowel breedte-, wedstrijd-als topkorfbalcompetitie).
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen A-jeugd (zowel breedte-, als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen B-jeugd (zowel breedte- als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.
 • Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen in alle damesploegen C-jeugd (zowel breedte-als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger.

Reglementair is de midweekcompetitie geen onderdeel van de seniorencompetitie.

De volledige reglementaire teksten rondom ploegopgave en het wijzigen hiervan staan in het reglement van wedstrijden artikel 25 t/m 28.

Meest bekeken artikelen

Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd
Competitie
Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd
Dit formulier alleen gebruiken als er daadwerkelijk sprake is van niet opkomen of staken en er in onderling overleg geen nieuwe datum gevonden kan worden. Wanneer er nog overleg plaatsvindt graag allebei mailen naar competitie@knkv.nl. Je dient altijd zelf de tegenstander en eventueel de scheidsrechter(s) en beoordelaar op de hoogte te brengen bij het niet […]
Lees meer
Slotfase zaalcompetitie 2022-2023
Competitie
Slotfase zaalcompetitie 2022-2023
In de slotfase van de zaalcompetitie 2022-2023 worden er diverse play-off wedstrijden gespeeld. Alle informatie zal op deze pagina worden geactualiseerd. Overzicht wedstrijden Bepalingen wedstrijden  
Lees meer
Competitie
Bekercompetitie
Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2022/2023 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld in de diverse bekertoernooien. Voor alle bekertoernooien zijn dezelfde reglementen van toepassing. District Noord Jan Mulder beker – senioren 2e klasse en hoger […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download