Skip to the main content

Beleid fusies / samenwerkingen / naamgeving / sponsorkoppeling

Competitie

Strikt formeel kent het KNKV geen mogelijkheden tot gecombineerd uitkomen in de competitie door verschillende verenigingen. In de praktijk wordt dit al enige jaren toegepast, waarbij de uitvoering vastgelegd is in dit document.

Combinatieteams moeten en moeten alleen worden opgegeven op A2-formulier van de oudste vereniging. De opgave dient ook compleet te zijn, dus inclusief de spelers van de andere vereniging(en).

Verder gelden de volgende zaken:

Eén team combiteam, dan alle teams combiteams (in één leeftijdscategorie)
Indien er in een leeftijdscategorie één team een combiteam is, dan zijn alle teams van de samenwerkende clubs in die leeftijdscategorie combiteams. Dat betekent dan echter niet dat in alle teams ook daadwerkelijk spelers van alle samenwerkende clubs moeten spelen. Bij de senioren kan eventueel de samenwerking beperkt blijven tot alleen de breedtekorfbalteams. Dan geldt dus als één breedtekorfbalteam een combiteam is, dan zijn alle breedtekorfbalteams van de samenwerkende clubs combiteams.

Naamgeving vereniging – en teamnaam
Combinatienamen worden altijd weergegeven als verenigingsnaam 1/verenigingsnaam 2 + een normale teamnaam. Er kan gekozen worden voor de vestigingsplaats van de combinatieverenigingen indien beide uit dezelfde vestigingsplaats komen of voor de gemeentenaam of een algemeen gebruikte regio-aanduiding.

Op het veld is de speellocatie leidend. Vereniging waar gespeeld wordt, wordt als eerste genoemd, waarna de andere namen op alfabetische volgorde toegevoegd worden.

In de zaal is het in beginsel de alfabetische volgorde, tenzij er gespeeld wordt in locatie waar één van de samenwerkende verenigingen gevestigd is.

Verder geldt nog in algemene zin voor naamgevingen:
– Bij sponsortoevoegingen altijd huidige verenigingsnaam/sponsornaam
– Er wordt zonder punten gewerkt, niet A.B.C. maar ABC
– Er wordt niet gewerkt met toevoegingen zoals sc/sv/kc/kv enzovoort
– Indien verenigingen onderdeel zijn van een omni-vereniging is er een uitzondering waarbij de gehele naam gekoppeld aan plaatsnaam gevoerd kan worden, bv Sportvereniging Olland en Sportclub Loosbroek. Let wel, geen sv Olland of sc Loosbroek.

Indien één van de verenigingen uit een samenwerkingsverband een sponsornaam heeft, wordt de / als scheidingsteken van sponsornaam vervangen door _.
Het kan ook zijn dat de naamgevingen ingekort worden als deze te lang worden.

Opgeven van teams
De opgaven voor de teams voor de competitie op de zogenaamde A2 formulieren wordt door één vereniging gedaan, en dat is altijd de oudste vereniging. Alle spelers die in de combinatieteams opgenomen worden, moeten vermeld worden, dus ook die van de andere vereniging.

Locatie
Team speelt gedurende het betreffende deel van de veldcompetitie op één locatie

Tenue
Combiteams spelen in tenue eerstgenoemde verenigingen. Combiteams mogen echter ook spelen in tenue tweede genoemde vereniging of een afwijkend “derde” tenue, maar indien dit tenue overeenkomst met het tenue van de tegenstander, dient de combivereniging zowel uit als thuis aan te passen.
Bij fusie = uniform tenue voor gehele vereniging

Uitkomen in teams
In combinatieteams (1 combiteam is mogelijk, bijvoorbeeld alleen vereniging A/vereniging B C1) mogen leden van beide verenigingen uitkomen. Leden vanuit combinatieteams mogen alleen in andere teams van eigen vereniging uitkomen.

Arbitrage
Conform Algemene kaders voor arbitrage officials, mogelijkheid tot samenwerking. Indien teams in het wedstrijdkorfbal uitkomen is er automatisch sprake van een verplichte samenwerking binnen de rompregeling arbitrage.

Wedstrijdbijdragen
Teams worden altijd toegevoegd bij de oudste vereniging, via deze weg lopen ook afrekeningen.

Contributie
Wordt geïncasseerd via vereniging waar men lid is

Communicatie richting KNKV
De reguliere termijnen voor competitie opgaven gelden
Wedstrijdkorfbal zaal: voor 15 mrt
Wedstrijdkorfbal veld + Breedtekorfbal: voor 1 juni

Communicatie van KNKV
Wedstrijdwijzigingenmails gaan naar vereniging waaronder combiteam is aangemaakt in Sportlink. Overige correspondentie in principe vereniging waaronder combiteam of naar beide verenigingen.
In standen etc. is team eveneens te vinden bij vereniging waaronder combiteam is aangemaakt in Sportlink.

Meest bekeken artikelen

Competitie 2.0 - voortgang
Competitie
Competitie 2.0 - voortgang
Op deze pagina kun je de voortgang rondom het project Competitie 2.0 volgen. Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 De afgelopen periode is er veel werk verricht voor competitie 2.0. We hebben de reglementen en bestuursbesluiten op een eenvoudigere manier herschreven, samengevoegd en waar nodig aangepast. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met Sportlink over […]
Lees meer
Dispensatiebeleid
Competitie
Dispensatiebeleid
In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden. Hier wordt nader op de mogelijkheden rondom dispensatie in gegaan. Het aanvragen van dispensaties gaat altijd via het A2-formulier. Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities Artikel 8 1. […]
Lees meer
Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd
Competitie
Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd
Dit formulier alleen gebruiken als er daadwerkelijk sprake is van niet opkomen of staken en er in onderling overleg geen nieuwe datum gevonden kan worden. Wanneer er nog overleg plaatsvindt graag allebei mailen naar competitie@knkv.nl. Je dient altijd zelf de tegenstander en eventueel de scheidsrechter(s) en beoordelaar op de hoogte te brengen bij het niet […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download