Skip to the main content

Bondsraadvergadering

KNKV Organisatie

Zaterdag 12 december vindt om 10.00 uur de derde bondsraadvergadering van dit jaar plaats. De agenda en bijbehorende stukken zijn in november verstuurd naar alle verenigingen. Op de agenda staat onder andere de overdracht van het voorzitterschap, de notitie bestuurlijke herinrichting en de uitreiking van de Wilson-erebeker en de Jack van Driel-propagandabeker.

Het Bondsbestuur bepaalt het beleid van het KNKV en legt verantwoording af aan de Bondsraad. In de Bondsraad zitten vanuit elk district bondsraadsleden die de verenigingen vertegenwoordigen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken van en stemmen over voorstellen van het Bondsbestuur en de districten. Met vragen kun je terecht bij de bondsraadsleden van jouw district.

Overdracht voorzitterschap en bestuurlijke herinrichting

Tijdens de Bondsraad staat de overdracht van het voorzitterschap op de agenda. Deze week verscheen al een interview met afscheid nemende voorzitter Rob Meijer. Daarnaast draagt het Bondsbestuur een beoogd Bondsbestuurslid aan ter benoeming. De notitie bestuurlijke herinrichting is tijdens de Bondsraad in september aangenomen. Tijdens de aankomende Bondsraad wordt de benodigde reglementaire uitwerking besproken waar de reglementscommissie aan heeft gewerkt.

Bondsraadvergadering live volgen

Normaal gesproken zijn verenigingen als toehoorder welkom om de Bondsraad fysiek bij te wonen. Net als de vorige keren in juni en september is dat ook deze Bondsraad niet mogelijk in verband met het coronavirus. Je kunt de vergadering volgen via livestream.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Terugblik bondsraadvergadering 26 september
KNKV Organisatie
Terugblik bondsraadvergadering 26 september

Afgelopen zaterdag vond de tweede bondsraadvergadering van dit jaar plaats. Een verslag van deze bondsraadvergadering vind je hier. Je kunt de vergadering ook terugkijken.

Lees meer
Extra bondsraadvergadering
KNKV Organisatie
Extra bondsraadvergadering

Tijdens de afgelopen bondsraadvergadering werd de reglementaire uitwerking van de bestuurlijke herinrichting besproken. De statutaire wijzigingen zijn toen niet aangenomen omdat het vereiste quorum niet werd behaald. Om alsnog goedkeuring te verkrijgen…

Lees meer
Bondsraad 27 juni
KNKV Organisatie
Bondsraad 27 juni

Zaterdag 27 juni vindt de bondsraadvergadering plaats. Op de agenda staan onder andere enkele reglementswijzigingen. Deze worden voorgelegd aan de stemgerechtigde bondsraadsleden, de vertegenwoordigers van de verenigingen.

Lees meer

Topartikelen

Bestuurders Financiën
Tool voor compensatieregelingen voor sportverenigingen
Korfbalaanbod Verenigingsservice
Jongerenorganisaties en sportbonden roepen kabinet op om een stap te zetten voor jongeren
Best practice Bestuurders Verenigingsservice
Vijfde editie online KNKV Magazine