Skip to the main content

Benchmark dashboard

Het benchmark dashboard is een gratis tool die beschikbaar is voor verenigingen die de verenigingsmonitor hebben ingevuld. In het benchmark dashboard kunnen bestuurders hun vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun vereniging en zien ze op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en waar kansen liggen. Op deze pagina vind je alle informatie en uitleg over het benchmark dashboard.

Gebruikershandleiding en instructievideo

De gebruikershandleiding van het benchmark dashboard vind je hier. De instructievideo van het benchmark dashboard vind je hieronder.

Webinar ‘Scoren met het benchmark dashboard’

Naast dat er een gebruikershandleiding en instructievideo is gemaakt, vond er begin november een webinar over het benchmark dashboard plaats. Tijdens dit webinar lieten Anne Geurts (KNRB) en Mariska Kool (KNKV) zien hoe het dashboard is opgebouwd, hoe het dashboard werkt en wat je hiermee kunt. Hoe maak je een account aan, wat zie je in het dashboard, welke filters zijn relevant en hoe stel je deze in? Aan de hand van een voorbeeldvereniging en een casus lieten ze zien hoe je grafieken leest, wat de resultaten betekenen en wat je hiermee kunt. Zo kwam onder andere aan bod hoe je het dashboard kunt inzetten voor het bepalen van doelen en acties als je aan de slag wil gaan met ledengroei, vrijwilligersbeleid en financiën én hoe het dashboard aanknopingspunten biedt voor gesprekken met medebestuurders, andere verenigingen, het KNKV en de gemeente. De volledige terugblik op het webinar vind je hier. Het webinar vind je hieronder.