Accommodatie

Prestatie-eisen verlichting KNKV
Om aan redelijke eisen ten aanzien van visuele waarneming te voldoen wordt de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (lux) voor korfbal geadviseerd op minimaal 250 lux bedrijfswaarde (minimaal 75 lux bedrijfswaarde voor trainingen). Voor officiële wedstrijden (competitie en toernooien) in KNKV verband is dit een vereiste.

WOZ te hoog/OZB niet juist? Maak bezwaar!

Sportcomplexen worden door gemeenten geautomatiseerd voorzien van een WOZ-waarde. Vaak wordt met bijzondere omstandigheden, zoals de soort ondergrond van speelvelden, de onderhoudstoestand, de leeftijd van de gebouwen en de bezettingsgraad onvoldoende rekening gehouden. Het resultaat is een te hoge WOZ-waarde en dus hoge lokale lasten voor een vereniging. De vereniging kan zelf bezwaar maken ten deze WOZ-waarde, maar dat neemt vaak veel tijd in beslag en verenigen hebben vaak de kennis niet.

Pagina's