Gecertificeerd jeugdkader met KT2 en KT3

Ga voor gecertificeerd jeugdkader en meld jeugdtrainsters aan voor KT opleidingen.

Bij de start van de nieuwe competitie gaan vaak beginnende, onervaren trainsters deel uitmaken van het technisch jeugdkader. Deze vrijwilligers verdienen met het oog op hun belangrijke taak binnen de vereniging onze ondersteuning. Help de beginnende jeugdtrainster door haar de mogelijkheid te bieden de cursus Korfbal Trainer 2 (KT2) te volgen.  Het accent ligt met name op het lesgeven, de didactiek en de kernkwaliteiten van de trainster, in samenhang met korfbalinhoudelijke thema’s.

Sinds enkele jaren bestaat in district Zuid de mogelijkheid in te schrijven voor cursussen waarin, naast de reguliere cursusinhoud, specifieke aspecten uit het dameskorfbal worden meegenomen. De interesse voor deze cursussen laten een stijgende lijn zien. Verenigingen kiezen er o.a. voor om een interne cursus aan te vragen. Een cursus binnen de club waarbij de bijeenkomsten (4) veelal samenvallen met de eigen clubtrainingen. Ondergetekenden zijn graag bereid om met jouw bestuur de mogelijkheden van een interne cursus te bespreken. 

In september 2019 starten we in Zuid ook met een cursus Korfbal Trainer 3 (KT3). Deze cursus is opgezet aan de hand van de nieuwste inzichten over training en coaching en richt zich met name op de persoonlijke trainingssituatie van de cursist. Centraal staat het proces dat de trainster doorloopt om, vanuit de wedstrijd, korfbalacties uit te werken naar thema's die aansluiten bij het niveau, talent en motivatie van de ploeg. De kern van de opleiding KT3 kent een planmatige aanpak van training geven en coachen waarbij het proces ‘van analyse naar oefenstof’ als een rode draad door het leerproces loopt.  De verworven kennis wordt, direct gekoppeld aan het team dat de cursist traint en/of coacht. De nodige kennis over o.a. korfbal, korfbaltraining en ontwikkelingskenmerken komen in de cursus ruimschoots aan bod. Ook het coachen komt aan bod. De begeleiding van het team tijdens de wedstrijd richt zich in de opleiding vooral op de communicatie tussen coach en speelsters. ‘Positief coachen’ is daarbij het uitgangspunt .

Meer informatie over de opleidingen voor trainers vind je hier.

Wil je nadere informatie of je aanmelden voor de KT2 of KT3 cursus, neem dan contact op met:

 

Datum: 3 juli 2019 uur

District Zuid Trainer/coach opleidingen