Public affairs

De relatie met de gemeente is voor veel bestuurders een heikel punt. Hoe kan ik deze optimaal krijgen? En waar liggen kansen als we kijken naar de combinatiefunctionaris, buurtsportcoach en de lokale sportakkoorden die voortvloeien uit het Nationaal Sportakkoord? Roeland Geertzen heeft ervaring als wethouder, als politicus en als voorzitter van een hockeyvereniging. Tijdens de workshop deelde hij zijn kennis.

Sinds 2015 is Geertzen manager recreatieve sport bij het Watersportverbond. Binnen deze rol houdt hij zich ondermeer bezig met belangenbehartiging, die bestaat uit de drie thema's toegankelijkheid, veiligheid en natuur en milieu. Stakeholders zijn enerzijds de watersportverenigingen en anderzijds de publieke en private partijen.

Bekijk hier de overige workshops.