Wijziging tenlastelegging

De Commissie van Beroep is, net als de Tuchtcommissie, bevoegd de tenlastelegging te wijzigen (artikel 14-2c TR).

Indien daardoor de tenlastelegging wordt verzwaard of aangevuld is de commissie verplicht appellant in de gelegenheid te stellen zich te verweren.

Zonder wijziging van de tenlastelegging kan de commissie een andere wangedragovertreding, die bijvoorbeeld uit de stukken blijkt maar die niet ten laste is gelegd, niet bestraffen. Zonder aangifte geen zaak.