Verenigingssponsoring

 

Om toekomstige sponsors te werven is het belangrijk dat er een duidelijk en inhoudelijk goed sponsorplan binnen de vereniging aanwezig is. 

Het sponsorplan kan uit verschillende onderwerpen bestaan o.a.

Steeds meer verenigingen zoeken naar externe geldbronnen. Steeds verdergaande privatisering, stijgende exploitatiekosten en lagere subsidies dwingen bestuurders naar andere mogelijkheden te zoeken.Er zijn gelukkig vele manieren om extra fondsen te werven. Je kunt meedoen aan bestaande landelijke acties of zelf acties ontwikkelen. Er zijn tientallen voorbeelden van succesvolle acties bekend, maar een goede organisatie van welke actie ook is wel belangrijk.

 

Essentiële kenmerken en voorwaarden bij sponsoring

Wat wel en niet is toegestaan voor wat betreft reclame uitingen op wedstrijdkleding en rond en op het speelveld en spelmateriaal wordt opgenomen in de bestuurs- en uitvoeringsbesluiten.

 

Met sponsors van een vereniging worden vaak meerjarige overeenkomsten afgesloten. Het is dan goed die afspraken schriftelijk vast te leggen. Sponsoring is immers geen gift maar een dienst waar een wederdienst tegenover staat.

Hieronder zijn enkele voorbeeldcontracten te vinden voor sponsoren. 

 

Als vereniging ben je naast je contributieinkomsten voor een groot deel afhankelijk van bedrijven en/of instanties die zich als sponsor aan de vereniging willen verbinden. Met deze extra inkomsten is de vereniging in staat de ambities ook handen en voeten te geven en wordt de afhankelijkheid van contributie en het aantal leden minder groot. Succesvolle sponsoring is afhankelijk van meerdere factoren. 

Enkele praktische tips voor kaderleden die zich met sponsoring bezighouden:

 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die een vereniging kan aanbieden aan een potentiële sponsor: