Vrijwilligersverzekering

Gemeenten hebben de mogelijkheid alle vrijwilligers in hun gemeente onder te brengen in een vrijwilligersverzekering.Alle vrijwilligers die onverplicht en onbetaald werk doen kunnen ondergebracht worden in deze verzekering. De vrijwilligers zijn dan verzekerd voor:

  • Ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Verkeersaansprakelijkheid

Het maakt niet uit hoeveel uren vrijwilligerswerk men doet. Dus ook voor eenmalig rijden met een ploegje naar uitwedstrijden.

Het Rijk heeft aan gemeenten geld beschikbaar gesteld om deze verzekering collectief af te sluiten. Dus informeer bij jouw gemeenten of sportraad. Het is mogelijk dat verenigingen nu zelf een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten, terwijl ook de gemeente dit heeft gedaan voor jouw vrijwilligers. Dit kan de vereniging jaarlijks veel geld besparen.

Kijk voor meer informatie op VNG verzekeringen