Taak- en functieomschrijvingen

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden
In een vereniging zijn al snel vele vrijwilligers actief in allerlei commissies en werkgroepen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.Een goed overzicht van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor structuur in de vereniging. Bovendien weet elke vrijwilliger dan precies wat er van hem of haar wordt verwacht.

Hieronder is een aantal functieomschrijvingen terug te vinden. Het zijn voorbeelden. Ze zijn te downloaden als Word-document zodat ze eenvoudig voor eigen gebruik kunnen worden aangepast. 

Functieomschrijvingen bestuursfuncties

Functieomschrijvingen Algemeen
Functieomschrijving Scheidsrechterscoördinator
Functieomschrijving Vertrouwenspersoon
Functieomschrijvingen Facilitaire functies
Functieomschrijvingen Jeugdfuncties
Functieomschrijvingen PR
Functieomschrijvingen Technische zaken