25, 50, 75 jaar lid

Besturen kunnen voor leden die 25, 50 of 75 jaar lid van de vereniging zijn een speldje voor 25, 50 of 75 lidmaatschap aanvragen. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De jubilaris moet de 25, 50 of 75 jaar lidmaatschap periode ook lid zijn geweest van het KNKV.
  • De periode van het lidmaatschap hoeft niet aaneengesloten bij één vereniging te zijn, dit mag bij meerdere verenigingen zijn.

De aanvraag kan schriftelijk 2 weken voordat de uitreiking plaats vindt worden ingediend via Service & Ondersteuning.