Veelgestelde vragen verenigingsmonitor

Algemeen

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?
Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat. Door jouw vereniging in het benchmarkdashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?
Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het benchmarkdashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van het KNKV inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij korfbal?
De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je jouw vereniging in het benchmarkdashboard ook kunt vergelijken met verenigingen in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

Vragenlijst

Waar vind ik de vragenlijst?
Alle secretarissen hebben donderdag 30 april via e-mail een uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst en een persoonlijke inlogcode die gekoppeld is aan hun e-mailadres. Let op: bij sommige secretarissen komt de uitnodigingsmail terecht in de map ‘ongewenste e-mail’. Als je de uitnodiging daar ook niet kunt vinden, kun je contact opnemen met Margriet Lemkes via margriet.lemkes@knkv.nl. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

Hoe lang duurt het invullen van vragenlijst?
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer twee uur in beslag. Je hoeft dit niet in één keer te doen. Je kunt de vragenlijst in gedeeltes invullen door iedere keer de link uit de e-mail te gebruiken. Belangrijk hierbij is wel om de vragenlijst telkens tussendoor goed op te slaan. Dit doe je door op 'volgende' te klikken. Elke keer als je dat doet dan worden alle voorgaande vragen opgeslagen.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?
Je kunt de vragenlijst invullen tot 30 juni 2020. Snel na deze datum zal het benchmarkdashboard toegankelijk worden voor alle verenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld.

Waarom bevat de vragenlijst ook vragen over tevredenheid en behoeften zoals we die kennen uit de servicemeting?
Met de komst van de verenigingsmonitor komt de servicemeting te vervallen. Het onderdeel tevredenheid en behoeften is ondergebracht in de verenigingsmonitor omdat dit van groot belang is voor het jaarplan. Om verenigingen zo min mogelijk te belasten en niet twee verschillende vragenlijsten in te laten vullen heeft het KNKV de keuze gemaakt om deze acht vragen op te nemen in de verenigingsmonitor.

Waarom verschilt de pfd-versie van de online versie?
In de online versie zijn bepaalde antwoorden - zoals verenigingsnaam, cluster, VSG-regio en ledencijfers - al voor je ingevuld en dit is in de pdf-versie niet zo. Verder verschilt het precieze aantal vragen per vereniging, omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?
Ja, antwoorden worden opgeslagen als je op 'volgende' klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Kan ik een eerder antwoord aanpassen?
Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt de eerder gegeven antwoorden. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

Aanpak

Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
De eerste optie is om op één avond met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen af te spreken en samen in één keer door de vragenlijst heen te lopen. Dit doe je dan bijvoorbeeld met de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de technische commissie. Door vooraf de pdf-versie te bekijken kun je bepalen wie er nodig zijn om de vragenlijst in te vullen. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke portefeuillehouders de antwoorden controleren. De derde optie is om één persoon de leiding te geven over de vragenlijst. Via de pdf-versie zoekt de leider bij verschillende personen de benodigde informatie, door hen de antwoorden op een aantal vragen te vragen. De leider kan dan alles in één keer invullen in de online versie.

Welke aanpak adviseert het KNKV?
Uit de pilot bleek dat het goed werkte om op één avond af te spreken met het dagelijks bestuur en de rest van het bestuur te vragen om die avond telefonisch bereikbaar te zijn. Op die avond kun je dan in één keer door de hele vragenlijst heen. Veel vragen zijn in te vullen door het dagelijks bestuur en als zij het antwoord niet weten kunnen ze telefonisch om hulp vragen. Ook het invullen van de vragenlijst op een bestuursvergadering bleek goed te werken.

Kunnen we de vragenlijst ook doorsturen binnen het bestuur en zo de vragenlijst invullen?
Dat is ook mogelijk, maar dit adviseren wij niet. Bepaalde onderwerpen komen op verschillende plekken in de vragenlijst terug en de vragen dienen op volgorde beantwoord te worden. Het is dus niet mogelijk om als voorzitter van de technische commissie vraag 5 tot en met 10 en 25 tot en met 30 in te vullen, want voor je vraag 30 ziet dienen eerst alle voorgaande vragen te zijn beantwoord die weer over andere onderwerpen gaan.

Staat jouw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met Mariska Kool via mariska.kool@knkv.nl.