Veel gestelde vragen verenigingsmonitor

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?
De vragenlijst van de verenigingsmonitor is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Met dit onderzoek krijgt het KNKV inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie. Deze inzichten deelt het KNKV met alle deelnemende verenigingen via het benchmark dashboard: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en vergelijkende resultaten overzichtelijk worden weergeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je toegang tot dit dashboard en kun je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo kun je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van het KNKV.

Waar vind ik de vragenlijst?
De secretaris van jouw vereniging ontvangt in mei of juni een persoonlijke inlogcode die gekoppeld is aan het mailadres van de secretaris. In dezelfde mail staat een link naar de vragenlijst. Je vindt de vragenlijst ook hier.

Hoe lang duurt het invullen van vragenlijst?
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer twee uur in beslag. Je hoeft dit niet in één keer te doen. Je kunt de vragenlijst namelijk in gedeeltes invullen door iedere keer de link uit de e-mail te gebruiken. Ook is het mogelijk om het invullen door verschillende personen te laten doen. Belangrijk hierbij is wel om de vragenlijst telkens tussendoor goed op te slaan! Gebruik de knoppen van de vragenlijsttool (onderaan elke pagina) om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst. De vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt.

Hoe kan ik de vragenlijst het beste invullen?
Er zijn drie opties om het invullen van de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De eerste optie is om op één avond met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen (zoals de voorzitter, technisch verantwoordelijke en penningmeester) en loop samen in één keer door de vragenlijst heen. Op deze manier kan je ook met elkaar een discussie voeren over de in te vullen antwoorden. De tweede optie is om één persoon de leiding te geven over de vragenlijst. Via de pdf-versie van de verenigingsmonitor zoekt hij/zij bij verschillende personen binnen de vereniging de benodigde informatie, door hen de antwoorden op een aantal vraagnummers te vragen. Deze personen e-mailen de benodigde antwoorden terug, zodat alles in één keer online ingevuld kan worden. De derde optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit moet wel iemand zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Laat hierna de volledig ingevulde vragenlijst nog controleren door specifieke portefeuilles: bijvoorbeeld de penningmeester en de technisch verantwoordelijke.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?
Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van het KNKV inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Wanneer krijg je toegang tot het dashboard?
Alleen verenigingen die de Verenigingsmonitor hebben ingevuld, krijgen toegang tot het Benchmark Dashboard.