Verenigingsadviseurs

Met elkaar zo veel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Dat is waar we voor staan. Daarin wil het KNKV alle korfbalverenigingen zo goed mogelijk service verlenen. Hiervoor is een goede relatie het uitgangspunt. 

De zeven verenigingsadviseurs die het KNKV telt zullen contact onderhouden met de aan hen toegewezen korfbalverenigingen. Zij benaderen elk van deze toegewezen verenigingen om onder andere te bespreken waar de behoeften van de vereniging liggen en welke service nodig is en ingezet kan worden. Dat kunnen verschillende manieren zijn; een individuele relatie, contacten op regiobijeenkomsten, themabijeenkomsten, inzet van experts op bepaalde onderwerpen bij de vereniging of een procesbegeleider die meeloopt met de vereniging bij een bepaalde aanpak.

Centraal aanspreekpunt
De verenigingsadviseur is het centrale aanspreekpunt voor de verenigingen maar werkt nauw samen met de vrijwilligersorganisatie van het KNKV, zoals de RWVC (Regionale werkgroep Vereniging Centraal), de verenigingscoaches en natuurlijk de beroepskrachten van het KNKV.

Wie zijn de verenigingsadviseurs?

In dit overzicht lees je welke verenigingen bij welke verenigingsadviseurs horen. En dus bij welke verenigingsadviseur jouw vereniging terecht kan.

Je kunt de verenigingsadviseurs ook bereiken via het e-mailadres: verenigingcentraal@knkv.nl