Vereniging Centraal

Het KNKV wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. De verenigingen zijn hierbij het belangrijkste middel om mensen te ‘verenigen’, oftewel te verbinden. Daarom is het belangrijk deze verenigingen centraal te stellen en ze zo goed mogelijk te adviseren en servce te verlenen.
Dit kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het brengen van inhoudelijke expertise óf de hulp bij processtappen voor bepaalde onderwerpen. Om dat te kunnen realiseren is het essentieel om een goede relatie te hebben met de verenigingen.

Met alle (480) korfbalverenigingen wil het KNKV een vorm van relatie te hebben. Door regulier contact te onderhouden met de verenigingen, onderzoek te doen naar de wensen- en behoefte van de verenigingen en proactief te handelen bij (mogelijke) ‘probleemsituaties’ wil het KNKV die goede relatie bereiken.

In verschillende regio’s zijn verenigingscoaches aangesteld waarmee de verdieping op verenigingsservice in gang is gezet. In de periode 2019-2021 wordt de serviceverlening geïntensiveerd en sterk ingezet op het persoonlijk contact met de verenigingen door Verenigingsadviseurs. Het KNKV telt zeven verenigingsadviseurs. De Verenigingsadviseur beoordeelt per individuele vereniging het behoeftevraagstuk dat de vereniging heeft. Daarmee kan het KNKV gericht advies en ondersteuning bieden.

  • Themagericht
  • Individueel
  • Regionaal
  • Inzet experts bij verenigingen
  • Procesbegeleiding

De Verenigingsadviseur is het centrale aanspreekpunt voor de verenigingen maar werkt nauw samen met de vrijwilligersorganisatie van het KNKV en het KNKV zelf voor optimale uitvoering van Vereniging Centraal.

Artikel: Verenigingsadviseur Jan Boer aan het woord: "Wij zijn er voor de verenigingen".
Artikel: Vereniging Rosolo aan het woord: "De verenigingscoach helpt ons enorm".
Artikel: Verenigingscoach Fennie Willemsen aan het woord: “Verenigingen hoeven niet zelf het wiel uit te vinden”.

Heb je vragen? Wil je nu al persoonlijk contact? Neem contact op via verenigingcentraal@knkv.nl