Voor bestuurders

De invloed van verenigingsbestuurders strekt tot in alle geledingen binnen de club. Hoe beter bestuurders zich bewust zijn van hun specifieke rol binnen de vereniging op het gebied van weerbaarheid, proces, beleid, communicatie en de invulling van hun voorbeeldfunctie, des te effectiever kan worden gewerkt aan een plezierige, sportieve sfeer binnen de vereniging. Maar hoe doe je dat?
Op www.sportplezier.nl kun je informatie vinden die je zoekt om als club hiermee aan de slag te gaan, en vind je goede voorbeelden.

Wil je het thema sportiviteit en respect binnen de visie, structuur en cultuur van de vereniging borgen? Kijk dan ook naar je eigen rol. Hoe geef je invulling aan je bestuursfunctie? Waar ligt je kracht?
De module Sportief Besturen gaat hier op in. 
Er zijn verschillende opleidingen en trainingen te volgen op het gebied van sportiviteit. Voor verenigingsbestuurders, trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze worden aangeboden door de Academie voor Sportkader zijn te vinden op www.academievoorsportkader.nl.