Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De afgelopen jaren hebben sportorganisaties gezamenlijk ruim 11.000 Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers aangevraagd. Steeds meer organisaties dragen zorg voor een veiliger sportklimaat, dit is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. Helaas komt ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Organisaties die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking is een belangrijke stap in het preventieve beleid. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers.

Steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken) maken gebruik van deze regeling en daardoor wordt het des te belangrijker voor elke vereniging om dit structureel door te voeren binnen de eigen club.

VOG aanvragen
Een VOG kan alleen digitaal gratis worden aangevraagd via de website http://www.gratisvog.nl/. Daartoe dient de vereniging eerst een account aan te maken op diezelfde website. Daarbij moet je vereniging laten zien dat ze een breder preventief beleid voert of gaat voeren, zie hieronder voor meer uitleg. Na het ontvangen van het account (duurt maximaal 10 weken), zet de vereniging de VOG klaar via de site Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vervolgens maakt de persoon voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief. Door het aanmaken van het account herkent het systeem het KVK-nummer van de vereniging, waardoor de VOG gratis is. Hoe je in 5 stappen een VOG aanvraagt lees je in de uitgebreide handleiding over de procedure

Breder preventief beleid
Voor het aanmaken van een account, waarna VOG’s gratis aangevraagd kunnen worden, dient de vereniging te laten zien dat breder preventief beleid gevoerd wordt. Onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het voeren van aannamebeleid zoals het checken van referenties bij trainers, het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders of andere maatregelen die de organisatie heeft, zoals omgangsregels binnen de organisatie. Deze en andere maatregelen zijn hier te vinden.

Het KNKV heeft ook twee Vertrouwenscontactpersonen. Is binnen de vereniging sprake van grensoverschrijdend gedrag en kom je daar zelf of met de vereniging niet uit, neem dan contact op met hen of met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. Zie Vertrouwenspersonen KNKV voor meer informatie en contactgegevens.