Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking is een belangrijke stap in het preventieve beleid. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers.

Sportverenigingen kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers. Er worden nu ook informatiebijeenkomsten gehouden en verenigingen kunnen hulp krijgen bij het opzetten en implementeren van preventief beleid grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn verenigingstrajecten waarbij de bestuurders van verenigingen 15 uur bijgestaan worden en ze de kans op grensoverschrijdend gedrag kunnen beperken en weten hoe ze moeten handelen bij incidenten.
Als verenigingen een expert willen inschakelen of een vraag hebben kunnen ze mailen naar vog@nocnsf.nl.
Lees hier meer over op de site van NOC*NSF en sport.nl/voorclubs. Ook is er een stappenplan die verenigingen in vijf stappen hiermee helpt.

VOG aanvragen
Een VOG kan alleen digitaal gratis worden aangevraagd via de website http://www.gratisvog.nl/. Daartoe dient de vereniging eerst een account aan te maken op diezelfde website. Daarbij moet je vereniging laten zien dat ze een breder preventief beleid voert of gaat voeren, zie hieronder voor meer uitleg. Na het ontvangen van het account (duurt maximaal 10 weken), zet de vereniging de VOG klaar via de site Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en vervolgens maakt de persoon voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief. Door het aanmaken van het account herkent het systeem het KVK-nummer van de vereniging, waardoor de VOG gratis is. 

Voor het aanmaken van een account, waarna VOG’s gratis aangevraagd kunnen worden, dient de vereniging te laten zien dat breder preventief beleid gevoerd wordt. Onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het voeren van aannamebeleid zoals het checken van referenties bij trainers, het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders of andere maatregelen die de organisatie heeft, zoals omgangsregels binnen de organisatie. Deze en andere maatregelen zijn hier te vinden.

Het KNKV heeft ook twee Vertrouwenscontactpersonen. Is binnen de vereniging sprake van grensoverschrijdend gedrag en kom je daar zelf of met de vereniging niet uit, neem dan contact op met hen of met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. Zie Vertrouwenspersonen KNKV voor meer informatie en contactgegevens.