Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport, in teamsporten en individuele sporten, in topsport en recreatieve sport. Hoe vaak het voorkomt is niet precies bekend.

Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen.

Onder seksuele intimidatie wordt onder andere het maken van dubbelzinnige opmerkingen verstaan of handtastelijkheden. Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als het vriendelijk is bedoeld zonder enige bijbedoeling. Het is een illusie te denken dat de sportwereld anders is dan de ‘gewone’ maatschappij. En dus kun je er maar beter op voorbereid zijn dat dergelijke incidenten ooit ook een keer bij jouw club gebeuren.

Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking is een belangrijke stap in het preventieve beleid.
En het is raadzaam dat verenigingen een vertrouwenspersoon aanstellen waar het eventuele slachtoffer terecht kan.

Kan de situatie niet door de eigen vereniging worden opgelost, dan kunnen slachtoffers en verenigingen terecht bij het vertrouwenspuntsport NOC*NSF. Het vertrouwenspuntsport NOC*NSF is bereikbaar via de vertrouwenspersonen KNKV.

Ook kan de (bij)scholing 'Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag' je inzicht in de thematiek geven en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van seksuele intimidatie te herkennen. 
Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen. Preventie van seksuele intimidatie is daarbij een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan.

Alvast meer lezen over dit thema? Bekijk de informatiefolder voor trainers, coaches en begeleiders.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.