Sportiviteit

Korfbal Zichtbaar Sportief  - Veilig sportklimaat

Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft als doel om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. Het KNKV heeft zich achter dit actieplan geschaard onder de noemer Korfbal Zichtbaar Sportief.

Sport levert prachtige momenten op en het is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.
Een veilig sportklimaat binnen het korfbal betekent dat de korfbalvereniging wordt gezien als het tweede thuis voor haar leden. Een plek waar jong en oud onbezorgd sporten en elkaar ontmoeten. Een plek waar het voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan, sprake is van sociale controle en de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, waarop eenieder aangesproken kan worden.

Het creëren van een sportief en veilig sportklimaat begint met de bewustwording van het eigen gedrag op en rond het veld. Vervolgens kunnen we zowel binnen de vereniging als daarbuiten werken aan verbeteringen om een veiliger sportklimaat te realiseren. Deze bewustwording wordt vanuit het KNKV gestimuleerd middels het project Korfbal Zichtbaar Sportief, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van onze sport. In het korfbal zijn relatief weinig excessen bekend. We leggen dan ook de nadruk vooral op de intrinsieke waarde van korfbal en dragen dat uit. Korfbal is sportief en fair en dat laten we graag zien.

Er worden verenigingen diverse handvatten en hulpmiddelen geboden om dit gedachtengoed binnen de vereniging te borgen en kader hierin te faciliteren en op te leiden. Lees hier meer over op sport/nl/voorclubs.