Onderzoek

Het KNKV streeft ernaar om de diensten en producten zo mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de verenigingen en leden. Een visie en ideëen opdoen om deze afstemming zo optimaal mogelijk te laten zijn kan onder andere door het regelmatig doen van onderzoek.

Servicemeting
Sinds 2016 voert het KNKV jaarlijks in juni de servicemeting uit. Dit onderzoek bestaat uit 2 delen; een tevredenheidsmeting en een behoefte-onderzoek onder de verenigingen. Op basis van de resultaten uit de tevredenheidsmeting kan de KNKV-organisatie ingericht worden waardoor een hogere tevredenheid onder de verenigingen ontstaat. Het behoefte-onderzoek geeft inzicht op welke gebieden verenigingen advies/ondersteuning willen hebben. Hiermee willen we de producten en diensten van het KNKV zo optimaal mogelijk afstemmen op de verenigingen.

 

Tevredenheidsonderzoek KNKV Kader
Tweejaarlijks wordt onder het KNKV kader een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het KNKV wil haar kader optimaal faciliteren zodat zij hun functie goed kunnen uitvoeren.

Tevredenheidsonderzoek Korfbal League finale - ZiggoDome
Jaarlijks evalueert het KNKV onder de bezoekers van de Korfbal League finale dag de tevredenheid over dit evenement. Sinds 2016 vindt deze happening plaats in ZiggoDome en is de naamgeving van dit onderzoek gewijzigd van tevredenheidsonderzoek Ahoy in tevredenheidsonderzoek ZiggoDome.

Tevredenheidsonderzoek finale dames Hoofdklasse en Korfbalspektakel
De tevredenheid over beide evenementen wordt onderzocht in één onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden ingezet om de volgende editie een nog beter evenement neer te zetten.

Incidentele onderzoeken
Naast de structurele ondezoeken vinden ook incidentele onderzoeken plaats.