Onderzoek

Het KNKV streeft ernaar om de diensten en producten zo mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de verenigingen en leden. Een visie en ideëen opdoen om deze afstemming zo optimaal mogelijk te laten zijn kan onder andere door het regelmatig doen van onderzoek.

Verenigingsmonitor
Eind april 2020 heeft het KNKV de verenigingsmonitor gelanceerd, een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst. Dit resulteert in een benchmarkdashboard waarin bestuurders hun vereniging kunnen vergelijken met andere verenigingen. Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. De verenigingsmonitor van seizoen 2019-2020 sluit eind juni 2020 en zal hierna jaarlijks herhaald worden. Met de komst van de verenigingsmonitor is de servicemeting komen te vervallen.

Servicemeting
Van 2016 tot en met 2019 heeft het KNKV jaarlijks in juni een servicemeting uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit twee delen: een tevredenheidsmeting en een behoefte-onderzoek onder de verenigingen. Op basis van de resultaten uit de tevredenheidsmeting kan de KNKV-organisatie ingericht worden waardoor een hogere tevredenheid onder de verenigingen ontstaat. Het behoefte-onderzoek geeft inzicht op welke gebieden verenigingen advies/ondersteuning willen hebben. Hiermee willen we de producten en diensten van het KNKV zo optimaal mogelijk afstemmen op de verenigingen.

Tevredenheidsonderzoek KNKV Kader
Tweejaarlijks wordt onder het KNKV kader een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het KNKV wil haar kader optimaal faciliteren zodat zij hun functie goed kunnen uitvoeren.