Sport Intelligence

De afgelopen jaren heeft het KNKV veel diensten en producten ontwikkeld die bijdragen tot groei van het korfbal zowel kwalitatief als kwantitatief. Onbekend in dit geheel zijn data, behoeften van de korfbalverenigingen en de tevredenheid van verenigingen over de aangeboden diensten en producten.
Om deze zaken inzichtelijk te krijgen is het KNKV gestart met Sport Intelligence. Grofweg kunnen we deze dienst onderverdelen in een 2-tal categorieën, namelijk data en onderzoek.

Data
Het KNKV beschikt over een rijke historie als het gaat om ledencijfers. Deze cijfers kunnen veel waardevolle informatie opleveren als we kijken naar de in- en uitstroom van leden naar de diverse categorieën en verhouding jongens/meisjes. Daarnaast is er veel data beschikbaar via CBS en KISS. Analyse van deze data geeft je inzicht in de opbouw van je vereniging, de ontwikkeling van de vereniging en de omgeving.

Onderzoek
In het licht van de veranderingen in het sportlandschap, waarbij impact van de sport een belangrijke rol heeft, is nader onderzoek van belang. Hierbij is het belangrijk aandacht te besteden aan de maatschappelijke ontwikkelingen, behoefte van leden, hoe vormen deze leden met elkaar een community (verenigen) en hoe verbind je deze zaken aan elkaar.