Kenmerken sponsoring

 

Essentiële kenmerken en voorwaarden bij sponsoring

  • Er is sprake van een zakelijke overeenkomst, waarin gemaakte afspraken over te leveren diensten over en weer schriftelijk worden vastgelegd;
  • Sponsoring vereist van de vereniging een aantal aanvullende activiteiten;
  • Voor succesvolle sponsoring moeten doelen worden geformuleerd; het behalen van die doelen vormt de succesfactor van sponsoring;
  • Er moet voldoende creativiteit binnen de vereniging zijn om plannen te ontwikkelen.

Zakelijke overeenkomst
Sponsoring is geen gift of donatie, lening of subsidie, maar feitelijk het verkopen van aanvullende diensten aan sponsoren. Er wordt dus een contract (of overeenkomst) gesloten. Die overeenkomst betreft de levering van een dienst aan een sponsor, waarvoor de sponsor een tegenprestatie levert. Die tegenprestatie bestaat uit het leveren van een wederdienst, of het leveren van middelen. En dat kunnen financiële middelen of materialen zijn. Het is belang om de gemaakte afspraken tussen sponsor en vereniging goed vast te leggen. Bekijk daarvoor de voorbeeldovereenkomsten.

Aanvullende activiteiten
Het leveren van aanvullende diensten aan sponsoren zorgt voor extra activiteiten van verenigingsleden buiten het normale korfballen (en fluiten, begeleiden e.d.) om. Er wordt immers een aanvullende dienst gevraagd van de sponsor. Met andere woorden; een sponsor betaalt niet de korfbalprestaties, maar levert een bijdrage aan de activiteiten daar om heen. Die activiteiten moeten dus goed georganiseerd zijn binnen de vereniging. Onderschat dit niet! Het is een belangrijke succesfactor voor sponsoring.

Doelen
De doelstellingen van de vereniging moeten duidelijk zijn voor de sponsor. Het succes kan aan doelstellingen worden gemeten, maar een sponsor zal ook willen weten waar zijn bijdragen aan worden besteed.Een vereniging kan gerichte doelstellingen hebben die zij wil bereiken zoals een kaderplan, opleidingsplan of het verbeteren van de externe communicatie. Dit soort doelen lenen zich bij uitstek om te laten sponsoren, in meerdere opzichten. 

Creativiteit
Met originele ideeën kunnen sponsoren gemakkelijker over de streep worden getrokken en benaderd. De kans van slagen is vele malen groter als met de sponsor wordt meegedacht om ook de doelen van een sponsor te bereiken. Wanneer je aan kunt geven wat een sponsor aan een bepaalde sponsoractie of overeenkomst heeft heb je een beter verhaal dan de verenigingsman die komt vragen of een ondernemer een advertentie wil plaatsen in het krantje.