Invulinstructie Sponsorplan

 

Om toekomstige sponsors te werven is het belangrijk dat er een duidelijk en inhoudelijk goed sponsorplan binnen de vereniging aanwezig is. 

Het sponsorplan kan uit verschillende onderwerpen bestaan zoals bijvoorbeeld:

 • Inhoud
 • Inleiding
 • Recente ontwikkelingen binnen de vereniging
 • Waarom zou u (vereniging) sponsoren
 • Public Relations
 • Meerjaren beleid
 • Motto
 • Accommodatie
 • (vereniging) is meer dan alleen korfballen
 • Maatschappelijk belang
 • Vormen van sponsoring
 • Maatwerk
 • Informatie en kosten
 • Bijlagen
   

Inhoud
Hier geef je in het kort de inhoud van het sponsorplan weer. Je kunt bijvoorbeeld de onderwerpen zoals hierboven vermelden met een kleine toelichting.

Inleiding
Vertel hier iets over jouw vereniging en het KNKV, bijvoorbeeld het ontstaan van de vereniging, het aantal leden. Geef aan met hoeveel teams je als vereniging in de competitie speelt en welk niveau. Denk er ook aan het niveau van de jeugd te vermelden. Mochten er leden in jouw vereniging zijn die in de maatschappij belangrijke posities innemen bijvoorbeeld in de politiek, kerk of andere instellingen vermeld deze dan ook. Hebben jullie toevallig een hoofdtrainer, die bijvoorbeeld enkele interland wedstrijden of kampioenschappen op zijn naam heeft staan dan kan dit ook zorgen voor de nodige uitstraling. Benoem bij welke organisaties je bent aangesloten zoals een sportraad of koepel. Vermeld ook kader of leden die participeren in deze organisaties. In Nederland zijn 90.000 mensen die de sport beoefenen. Korfbal wordt in meer dan 60 landen gespeeld.

Recente ontwikkelingen
Hier kun je eventuele kampioenschappen, jubilea of andere hoogte punten van jouw vereniging vermelden over de afgelopen periode. Je kunt bijvoorbeeld vermelden dat scheidsrechter X van jouw vereniging is gepromoveerd naar de A-groep. Vermeldenswaardig is ook dat een groep van vijftien leden de afgelopen periode een trainerscursus heeft gevolgd of dat de vereniging onlangs met 125 kinderen op jeugdkamp is geweest. Alles kan bijdragen tot profilering van jouw vereniging.

Waarom zou je jouw vereniging sponsoren
Vermeld hier duidelijke kenmerken waarom een sponsor geld, goederen of diensten in jouw vereniging zal investeren. Je kunt vermelden dat er jaarlijks in Nederland € 750 miljoen aan sponsoring en fundraising wordt besteed. Ook kun je vermelden dat jullie je van andere sportverenigingen onderscheidt, omdat:

 • Korfbal een typische familie sport is
 • Anders dan bij andere sporten een korfbalteam uit mannen en vrouwen of jongens en meisjes is samengesteld
 • Korfballers uit alle lagen van de bevolking komen
 • Korfbal is van grote educatieve waarde bij de jeugd door het gemengde karakter
 • Waarden en normen staan hoog aangeschreven in onze sport
 • Alle leeftijdsgroepen zijn aanwezig
 • Er wordt competitie gespeeld op het veld en in de zaal

Ook kun je hier vermelden waarin jouw vereniging zich onderscheidt van de andere plaatselijke verenigingen op gebied van bijvoorbeeld accommodatie, PR, grootte van de vereniging, kinderopvang, G-korfbal, enzovoorts. Hier zouden enkele kleurenfoto’s van bijvoorbeeld welpen of wedstrijd opnamen van jullie eerste team geplaatst kunnen worden.

Public Relations
Een goede Public Relations is van groot belang. De sponsor wil graag weten op welke manier dit geregeld is. Je kunt hier de volgende zaken vermelden.

 • Of je in het bezit bent van een Public Relations plan (voeg dit plan eventueel bij het sponsorplan als bijlage)
 • De oplage van je clubkrant en de frequentie van uitkomen (voeg het laatste nummer bij het sponsorplan)
 • Omschrijf welke relatie je hebt met de plaatselijke kranten. Is er iemand speciaal belast met de opvang en begeleiding van de pers? Noem de naam, bereikbaarheid en functie van deze persoon
 • Worden er van belangrijke zaken persberichten verstuurd? Doe er een goed en actueel persbericht bij
 • Vermeld het verenigingslogo (dit kan op het voorblad van het plan)
 • Beschikt de vereniging over een actuele eigen site (neem een afdruk van de openingspagina op in het plan)
 • Heeft de vereniging bij de plaatselijke televisie op de teletekst pagina’s ter beschikking

Meerjarenbeleid
Vertel hier dat de vereniging met instemming van de leden een meerjarenbeleid heeft ontwikkeld, hetgeen opgeschreven is een plan. Geef dit plan een flitsende naam mee. Denk aan het volgende:

 • Sponsors willen weten waar hun geld, goederen of diensten voor worden aangewend
 • Sponsors willen alleen maar beleid, visie, uitstraling en rendement op langere termijn ondersteunen
 • Sponsors willen zich identificeren met een vereniging, die zich van anderen onderscheidt
 • Sponsors willen kwaliteit v.w.b. Public Relations

Vermeld hier onder andere enkele speerpunten uit het plan. Voeg het plan eventueel als bijlage bij het sponsorplan. Je kunt als speerpunten bijvoorbeeld de volgende zaken vermelden:

 • Jeugd technisch plan
 • Accommodatieplan
 • Public Relations plan
 • Arbo plan
 • Calamiteitenplan
 • Vrijwilligersplan

Motto
Om doelen na te streven kan een motto belangrijke impulsen teweeg brengen binnen de vereniging. Bijvoorbeeld *Prestatie voor de topteams maar recreatie en sfeer zijn een groot goed*.

Een motto moet naar alle partijen uitstraling en een functie hebben. Zoek naar een motto waarbij ieder lid zich betrokken voelt. Schrijf desnoods een prijsvraag uit binnen de vereniging. Jaarlijks kan er een ander motto gekozen worden.Toekomstige sponsors moeten zich kunnen identificeren met het motto en de bedoeling die er achter zit.

Accommodatie
Vertel hier iets over jullie accommodatie.

 • Het sportpark en de bereikbaarheid
 • Is de accommodatie in eigendom of huur van de gemeente
 • Kunstgras of natuurgras
 • Hoe is de indeling van jouw clubhuis
 • Het aantal kleedkamers voor spelers en scheidsrechters
 • Kunnen er ook andere activiteiten plaats vinden op de accommodatie
 • Openingstijden
 • In welke sporthallen wordt er tijdens de zaalperiode gespeeld
 • Aanwezigheid van een speelplaats en speeltoestellen voor kinderen
 • Jeu de boules baan aanwezig
 • Internet aanwezig

Een digitale kleurenfoto van jullie accommodatie bij dit onderwerp kan geen kwaad.

(Vereniging) > meer dan korfballen
Vertel hier iets over de andere activiteiten binnen de vereniging zoals:

 • Maandelijkse kaartavonden
 • Dansclub voor de jeugd
 • Kampen voor de jeugd
 • Maandelijkse activiteiten voor de jeugd
 • Buitenschoolse opvang
 • Huiswerkbegeleiding
 • Activiteiten voor ouderen
 • Disco avonden
 • Dart afdeling
 • Jeu de boules afdeling

Hier kun je kort en bondig tot uitdrukking laten komen dat buiten de kerntaak korfballen nog veel meer wordt gedaan. Een foto van een van deze activiteiten kan het geheel wat opvrolijken.

Maatschappelijk belang
Vermeld hier of je met jouw vereniging participeert in maatschappelijke functies. Dit kan zijn dat jullie jaarlijks een collecte verzorgen voor Jantje Beton of de Hartstichting of iets dergelijks. Sponsors vinden het van groot belang dat de door hun gesponsorde verenigingen naast hun sporten ook enkele maatschappelijke bijdragen leveren. Er zijn verenigingen die maandelijks een kaart- en spelletjesmiddag voor een in de nabijheid gelegen verzorgingstehuis organiseren. Ook kun je hier het jaarlijks terugkerend schoolkorfbaltoernooi vermelden.

Waarom en vormen van sponsoring
Vermeld hier de volgende zaken die mogelijk ook weer in de overeenkomst met de sponsor terug komen:

 • Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen
 • De ene partij is de sponsor de ander de vereniging (noem naam)
 • De sponsor voorziet de vereniging van geld, diensten of goederen
 • Als tegenprestatie verschaft de vereniging de sponsor communicatiemiddelen om haar naamsbekendheid te vergroten

Vormen van sponsoring

 • Advertenties in de clubkrant
 • Reclame uiting op het wedstrijdtenue
 • Reclame uiting op het trainingspak en de sporttas
 • Vermelding op de sponsorwand
 • Bordreclame rond het veld en in de zaal
 • Vlaggen
 • Reclame op de site
 • Reclame op de plaatselijke kabelkrant
 • Reclame op de reclamezuil in het clubhuis
 • Reclame op suikerzakjes
 • Vormen die door de sponsor gewenst zijn
 • Sponsoring in de vorm van maatwerk
 • Reclame op folders bij aankondiging van activiteiten
 • Reclame op het wedstrijdblad

Druk hier in de vorm van een digitale foto enkele voorbeelden van af.

Informatie en kosten
Omschrijf hier waar en bij wie men informatie kan krijgen over sponsoring bij jouw vereniging. Eventueel meerdere personen. Verwijs eventueel naar de digitale diavoorstelling over sponsoring van jouw vereniging op jouw site. 

Bijlagen

 • Meerjarenplan
 • Publiciteitsplan
 • Kosten
 • Contract
 • Enz.

Noot:
Het kan handig zijn indien je beschikt over een digitale camera om enkele foto’s van de toekomstige sponsor te maken en op de juiste plaatsen in het plan te plaatsen. Op deze manier heb je een goede binnenkomer.

Het plan moet wel steeds geactualiseerd worden, bijvoorbeeld als je namen gaat noemen bij het onderwerp recente ontwikkelingen. Zorg dat het geheel netjes wordt ingebonden. Het wordt het visitekaartje van jouw vereniging.

Laat de voorzitter of een ander die uw vereniging bijzonder goed kan vertegenwoordigen het plan aanbieden.