Voorbeelden sponsormogelijkheden

 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die een vereniging kan aanbieden aan een potentiële sponsor:

 • Bieden van communicatiedragers (posters, flyers, clubblad, website, programmaboekjes, entreebewijzen, reclameborden, narrowcasting, presentatiegids, shirtreclame, enz. )
 • Bieden van gelegenheid tot gastvrijheid (bedrijfssportdag op het veld, clubhuis beschikbaar stellen voor bedrijfsfeest of netwerken)
 • Verlenen van verkooprechten (tijdens competitiedagen en/of evenementen)
 • Bieden van promotiemogelijkheden (presentaties in vitrines of tijdens introductie van de wedstrijd van het eerste team)
 • Leveren van prestaties via diverse media (hiervoor is een goede relatie met de media noodzakelijk, het vereist een meer dan goede PR!)
 • Verlenen van diensten door leden

Hiervoor geldt; hoe creatiever een vereniging hiermee omgaat, hoe groter de kans op succes bij het afsluiten van een sponsorovereenkomst. 

​Een aantal voorbeelden van activiteiten die sponsoren kunnen inbrengen: 

 • Financiële prestaties (bijdrage in de vorm van geld)
 • Garantiesponsoring (sponsor betaalt alleen als er tekorten zijn voor een bepaald project)
 • Materiaalsponsoring (sponsor levert materiaal, al dan niet in bruikleen om iets te realiseren)
 • Beschikbaar stellen van accommodatie (vergaderruimte bijvoorbeeld)
 • Beschikbaar stellen van diensten (sponsoring in dienstverlening)
 • Sponsoring in het bieden van communicatiemogelijkheden
 • Een opleidingsplan waarbij alle junioren een basismodule spelregels moeten volgen (zal niet elk jaar hetzelfde kosten);
 • Een prijs voor de ‘golden goal’ tijdens een evenement (hoeft alleen te worden uitbetaald als de golden goal ook daadwerkelijk valt);
 • Indien een dienst wordt geleverd (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een busje voor het vervoer van spelers) hoeft dit alleen als er onvoldoende ouders bereid zijn om te rijden.

Financiële prestaties
De meest voorkomende vorm van sponsoring. De vereniging krijgt cash geld in ruil voor tegenprestaties. 

Garantiesponsoring
Laat een sponsor niet betalen voor tekorten die er niet zijn. Met andere woorden; geef duidelijk aan waar de begroting een tekort laat zien en hoe dat is ontstaan.

Materiaalsponsoring
Als je steigers nodig hebt om bijvoorbeeld te schilderen of om wedstrijden te filmen kun je die huren of er een sponsorovereenkomst voor afsluiten. Een sponsor die materiaal levert is hiervoor alleen de kosten kwijt zonder BTW. Wanneer je als vereniging materialen moet aanschaffen zul je daarvoor in de regel ook BTW kwijt zijn.

Beschikbaar stellen van accommodatie
Een vereniging zonder eigen clubhuis kan vaak in buurthuizen of sociaal culturele centra terecht, maar daarvoor wordt dan wel een huurprijs betaald. Een bedrijf kan in de avonduren ook een vergaderruimte of een bedrijfskantine beschikbaar stellen voor vergaderingen van verenigingen.

Beschikbaar stellen van diensten
Te denken valt aan een notaris die de statuten van een vereniging opstelt of herziet. Of een juridisch adviseur die een aantal wettelijke adviezen kan geven aan bestuurders van een vereniging. Of een administratiekantoor, dat de boekhouding van de vereniging verzorgt, een hoveniersbedrijf dat het sportpark onderhoudt, etc.

Bieden van communicatiemogelijkheden
Het is niet altijd makkelijk om een vereniging onder de aandacht van de media te krijgen. Soms hebben bedrijven betere relaties met lokale en regionale pers omdat ze bijvoorbeeld regelmatig advertenties plaatsen. In dat geval kun je ook de relatie van een onderneming gebruiken om ruimte te vragen in kranten of weekbladen. Op die manier krijgt een vereniging toch media aandacht.