Ledenbehoud

Aandacht voor je eigen leden, kan direct betekenen dat je je ledental op peil houdt. Door aandacht te besteden aan de wensen en behoeften van je leden kun je ervoor zorgen dat de leden, die je binnen je club gehaald hebt met ledenwerving ook blijven. Wat kan je als vereniging doen om de leden aan de club te binden? Sport.nl/voorclubs geeft hier goede informatie over.

Als een vereniging haar leden wil behouden is het van belang je te realiseren wat hun motieven zijn om lid te zijn en te blijven. Die motieven kunnen zeer uiteenlopend van karakter zijn. Ook kunnen bepaalde factoren en clubbinding een positieve invloed hebben op ledenbehoud. 

Exitformulieren

Door te achterhalen waarom leden stoppen, stelt je dat in staat daarop in te spelen. Wellicht biedt dit aangrijpingspunten om vertrokken leden terug te winnen. Het geeft op zijn minst beter inzicht in oorzaken van ledenverloop.
Het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” vertalen naar de verenigingssituatie is nog beter. “Bindingsbeleid” i.p.v. “exitbeleid”.