Belangrijke verzekeringen ledenwervingsactiviteit

Aansprakelijkheid bij vrijwilligers
Als jouw vereniging vrijwilligers inschakelt, dan is jouw vereniging tegenover derden aansprakelijk voor hun gedragingen. De vereniging moet in deze gevallen de schade zelf vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de vrijwilliger. 
 
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
De belangrijkste verzekering is de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk omdat sportverenigingen aangesproken kunnen worden op hun kwaliteit als opdrachtgever. 
 
Aansprakelijkheid van de vereniging tegenover derden
Jouw vereniging is aansprakelijk voor haar eigen gedragingen en die van haar leden. Jouw vereniging is aansprakelijk voor schade als deze haar kan worden toegerekend. 
 
Reprorecht

Het reprorecht houdt in dat men jaarlijks een bedrag betaald voor het fotokopiëren uit bijvoorbeeld kranten. Bij het plaatsen van een kopie uit een krant, zoals bijvoorbeeld een artikel over de ledenwervingsactiviteit, is het dus belangrijk hier op te letten, wanneer die bijvoorbeeld op de website wordt geplaatst. 
 
Evenementenvergunning
Als jouw vereniging een grootschalig evenement organiseert, moet er een evenementenvergunning worden aangevraagd. Wanneer het verwachte aantal bezoekers bij dit soort evenementen meer dan 5000 mensen is, is er inzet nodig is van verschillende hulpdiensten om een veilig verloop te garanderen. . 
Als je een evenement in één van de deelgemeenten wil organiseren, dan heb je misschien een vergunning nodig van het deelgemeentebestuur.