Ledenwerving en -behoud

Nieuwe leden vinden is niet voor elke korfbalvereniging gemakkelijk. Verenigingen krijgen steeds meer
te maken met concurrentie van bijvoorbeeld sportscholen en steeds meer mensen kiezen voor
ongebonden sporten. Sporters zijn kritische consumenten geworden. Hoe beter jouw vereniging in
weet te spelen op de wensen en behoeften van potentiële leden, hoe groter de kans is dat de
potentiële leden zich verbinden aan jouw vereniging.

Hoe zorg je ervoor dat jouw inspanningen ook echt succesvol zijn? Sport.nl/voorclubs heeft hier goede informatie over. 

Voordat je begint met het werven van leden is er een aantal zaken waar je rekening mee moet
houden:

  • Voldoende en gemotiveerde vrijwilligers zijn een must tijdens het voorbereiden en uitvoeren van ledenwervingsactiviteiten. Zonder vrijwilligers kunnen er geen leden geworven worden.
  • Bekijk of er plaats is voor nieuwe leden binnen jouw vereniging. Als er bijvoorbeeld niet voldoende trainers zijn, kan er niet altijd gestart worden met het werven van leden. Ook voldoende ruimte binnen jouw accommodatie(s) is belangrijk.
  • Ledenbehoud is net zo belangrijk als ledenwerving. Verliezen jullie veel leden? Kijk dan ook wat je kan doen aan het behouden van de huidige leden.