Ledenwerving en -behoud

Nieuwe leden vinden is niet voor elke korfbalvereniging gemakkelijk. Verenigingen krijgen steeds meer
te maken met concurrentie van bijvoorbeeld sportscholen en steeds meer mensen kiezen voor
ongebonden sporten. Sporters zijn kritische consumenten geworden. Hoe beter jouw vereniging in
weet te spelen op de wensen en behoeften van potentiële leden, hoe groter de kans is dat de
potentiële leden zich verbinden aan jouw vereniging.

Hoe zorg je ervoor dat jouw inspanningen ook echt succesvol zijn? Sport.nl/voorclubs heeft hier goede informatie over. 

Voordat je begint met het werven van leden is er een aantal zaken waar je rekening mee moet
houden:

  • Voldoende en gemotiveerde vrijwilligers zijn een must tijdens het voorbereiden en uitvoeren van ledenwervingsactiviteiten. Zonder vrijwilligers kunnen er geen leden geworven worden.
  • Bekijk of er plaats is voor nieuwe leden binnen jouw vereniging. Als er bijvoorbeeld niet voldoende trainers zijn, kan er niet altijd gestart worden met het werven van leden. Ook voldoende ruimte binnen jouw accommodatie(s) is belangrijk.
  • Inventariseer welke jeugdsport kennismakingsactiviteiten er al in je gemeente worden georganiseerd. Hier kun je op inspelen of wellicht bij meeliften of aansluiten.
  • Ledenbehoud is net zo belangrijk als ledenwerving. Verliezen jullie veel leden? Kijk dan ook wat je kan doen aan het behouden van de huidige leden.

 

Gaat jouw vereniging een ledenwervingactiviteit organiseren let dan op:

Evenementenvergunning
Als jouw vereniging een grootschalig evenement organiseert, bijvoorbeeld in het kader van een ledewervingsactiviteit, moet er een evenementenvergunning worden aangevraagd. Wanneer het verwachte aantal bezoekers bij dit soort evenementen meer dan 5000 mensen is, is er inzet nodig is van verschillende hulpdiensten om een veilig verloop te garanderen.

Als je een evenement in één van de deelgemeenten wil organiseren, dan heb je misschien een vergunning nodig van het deelgemeentebestuur. 

Reprorecht
Het reprorecht houdt in dat men jaarlijks een bedrag betaald voor het fotokopiëren uit bijvoorbeeld kranten. Bij het plaatsen van een kopie uit een krant, zoals bijvoorbeeld een artikel over de ledenwervingsactiviteit, is het dus belangrijk hier op te letten, wanneer die bijvoorbeeld op de website wordt geplaatst.