Licenties Auteursrechten muziek en beeld

Wordt bij jullie in de kantine muziek gedraaid? Of kijken jullie wel eens een wedstrijd op de tv die er hangt? Dan kan het zijn dat je daar een licentie voor nodig hebt. Lees hier waarom. 

Muziek
Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is een muziekgebruiker. Wordt bij jullie in de kantine of tijdens bijvoorbeeld toernooien muziek gedraaid? Dan kan het zijn dat je toestemming nodig hebt van de makers van deze muziek en een vergoeding moet betalen. In dat geval is het een heel karwei om daarvoor bij de verschillende individuele muziekauteurs en muziekuitgevers toestemming te vragen en een betaling te regelen. Het is dan prettig om deze toestemming via één instantie regelen. Dat kan via Buma/Stemra. Daarnaast heb je een licentie nodig van organisatie Sena die de rechten van de muzikanten en producenten voor de openbaarmaking (uitvoering) regelen.

Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Zij zorgen ervoor dat de ruim 25.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt. En Sena regelt de rechten van de muzikanten en producenten. De muzikanten en producenten krijgen wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid wordt een vergoeding in de vorm van een licentie. Over deze afdracht wordt geen BTW berekend. Ze krijgen dus een vergoeding als maker voor het gebruik van hun muziek alsook voor het in het openbaar draaien van hun muziek.

Bovenstaande komt erop neer dat iedereen die muziek afspeelt een vergoeding moet afdragen aan beide organisaties, voor zowel de bedenker als de uitvoerder van de muziek. 

Televisie, film (beeld)
Of het nu gaat om een sportevenement, een nieuwsprogramma of een film, alles wat op tv wordt uitgezonden is ooit gemaakt en heeft een rechthebbende. Deze rechthebbende heeft volgens de Auteurswet het exclusieve recht op openbaarmaking. Hij kan aan een derde toestemming geven voor openbaarmaking en in ruil daarvoor een vergoeding vragen. Kijken jullie in de kantine wel eens een wedstrijd, programma op de schermen die jullie hebben hangen? Dan heb je ook hier een licentie voor nodig van de organisatie Videma. Videma fungeert als intermediair: je krijgt de noodzakelijke toestemming voor het vertonen, en de vergoeding die je betaalt komt via Videma terecht bij de rechthebbenden. 

Collectief contract KNKV
Het KNKV heeft een collectief contract met deze organisaties, waardoor het voor jouw vereniging interessant is om je via het KNKV aan te melden of jullie inschrijving op eigen titel te laten omzetten naar een inschrijving via het KNKV. Deze collectiviteit levert de verenigingen zo’n 10% korting op.

Via onderstaande inschrijfformulieren kun je je vereniging aanmelden voor de licenties, waarbij een aantal criteria de vergoeding bepalen. Denk hierbij aan: 

  • Spelen jullie radiomuziek af in de sportkantine?
  • Wordt er ook livemuziek (band, dj) op feestavonden gespeeld? Zo ja, hoe vaak per jaar?
  • Speelt de vereniging ook buiten muziek af, via speakers?
  • Voor hoeveel maanden sluit de vereniging een contract af (alleen veld, heel seizoen of iets anders)?
  • Hoe groot is jullie accommodatie?

Vul de formulieren compleet in en stuur deze naar het KNKV op, dan regelt het KNKV dat jullie vereniging via het collectieve contract kan aansluiten op voordeliger tarieven. Vergeet niet het KvK-nummer van de vereniging te vermelden! Je kunt deze formulieren sturen via het ticketsysteem. Is je vereniging al bij één of meerdere organisaties aangesloten maar weet je niet hoe jullie geregistreerd staan, je kunt de gegevens opvragen, ook via het ticketsysteem.

Bij het invullen van het (uitgebreide) formulier voor Buma/Stemra kun je direct de optie voor aanmelding Sena kiezen.
Deze licentiecontracten gelden altijd per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Wijzigingen of opzeggingen dienen daarom uiterlijk 30 november per mail in ons bezit te zijn via het ticketsysteem.

De gegevens die via het formulier worden opgegeven worden alleen gebruikt voor de werkzaamheden rondom de licenties auteursrechten muziek en beeld.