Licenties Auteursrechten muziek en beeld

Wordt bij jullie in de kantine muziek gedraaid? Of kijken jullie wel eens een wedstrijd op de tv die in jullie kantine hangt? Dan kan het zijn dat je daar een licentie voor nodig hebt. Hier lees je waarom dat zo is en van welke kortingen je gebruik kunt maken als korfbalvereniging.

Auteurswet
In 1912 is het auteursrecht in het leven geroepen, ook wel bekend als “copyright”. Het auteursrecht is vastgelegd in de Nederlandse Auteurswet. De muziek die je afspeelt of (tv)beelden die je vertoont, zijn namelijk eigendom van verschillende groepen mensen.

Het doel van het auteursrecht is om het intellectueel eigendom van de makers te beschermen en het mogelijk te maken om een vergoeding te ontvangen als tegenprestatie voor het gebruik van de door hen geleverde prestaties.

Buma/Stemra en Sena werken voor verschillende groepen muziekmakers. Buma/Stemra zorgt ervoor dat componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Videma is de partij die de rechten regelt en licenties afgeeft voor het vertonen van (tv)beelden en zorgt voor de vergoeding aan de rechthebbenden.

Het betalen van een vergoeding voor het gebruik van beeld en/of geluid is dus geen vrijwillige bijdrage, maar is wettelijk vastgelegd. Ook als korfbalvereniging wordt van je verwacht dat je het auteursrecht respecteert. Laat je zonder toestemming muziek horen in bijvoorbeeld de kantine en/of eigen sporthal, dan handel je in strijd met de wet.

Organisaties als Buma/Stemra, Sena en Videma houden in de gaten of deze Auteurswet wordt nageleefd door (onverwachte) controles uit te voeren.

Collectiviteit
Iedere vereniging heeft bij een vrijwillige aanmelding (rechtstreeks of via het KNKV) recht op een korting van 33,3% op de basisvergoeding als je de licentie voor Buma/Stemra, Sena en Videma (indien van toepassing) gelijktijdig aanvraagt. Echter, het KNKV heeft met de Buma/Stemra en Sena een collectieve voordeelregeling getroffen en kan daarom de verenigingen een extra ledenkorting van 10% aanbieden.

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun verenigingen een convenant overeengekomen waarin (voordeligere) afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde jaarvergoeding, waarop het KNKV nog een extra ledenkorting van 5% geeft.

Aanmelden/wijzigingen doorgeven
De vergoedingen die je betaalt zijn vaste jaarbedragen. Wijzigingen binnen het lopende jaar met betrekking tot je vereniging en/of standplaats geven geen recht op restitutie. Het is daarom belangrijk om tijdig, maar uiterlijk 15 november, je wijzigingen door te geven voor het nieuwe jaar. Hiermee voorkom je dat je te veel of te weinig betaalt.

Het KNKV heeft onderstaand een aanmeldformulier gemaakt waarmee je je vereniging, door beantwoording van een aantal vragen, kunt aanmelden voor één of meerdere organisaties:

Opgaveformulier Buma/Sena/Videma