Innovatiefonds KNKV

Het bondsbestuur van het KNKV stelt een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor de twee hoofdambities van het KNKV: korfbal naar olympisch niveau én zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Het bedrag komt uit het innovatiefonds, dat is bedoeld voor verenigingen met innovatieve initiatieven. Het initiatief dient een extra impuls te geven aan het binden en behouden van korfballers bij de verenigingen.

"Ik hoor zoveel mooie ideeën vanuit verenigingen, daar geven we via het innovatiefonds nu ruimte voor." - Bondsvoorzitter Rob Meijer

De vereniging staat centraal, want hier komen sporters, trainers, ouders en overige betrokkenen bij elkaar om te vertoeven. Daarmee heeft de vereniging belangrijke maatschappelijke waarden: plezier én sociale verbinding.

Heeft een vereniging (of een samenwerking van verenigingen) een innoverend plan, dan kan deze vereniging een aanvraag indienen bij het KNKV. De eerste tranche is achter de rug, het indienen van een plan binnen de tweede tranche is gesloten. De aanvragen van deze tweede tranche worden beoordeeld waaruit in december de uiteindelijke toekenning volgt.

Aanvraag

Hieronder de vragen waarop het plan antwoord moest geven:

1. Wat is de titel van het project?
2. Wie is de contactpersoon van dit project en om welke vereniging gaat het?
3. Doet u deze aanvraag samen met (een) andere organisatie(s)? 
• Ja, namelijk:
• Nee
4. Welk activiteit/dienst gaat u opleveren? 
5. Wat is de doelgroep van dit activiteit/dienst? 
6. Wat is de essentie van het project?
7. Wat is de indicatie van de projectkosten over de totale looptijd? Wat is het geschatte aan te vragen bedrag en wat de eigen bijdrage?
Totale kosten * Bedrag aanvraag * Eigen bijdrage *
8. Wat is het te verwachten financiële en inhoudelijke rendement op korte/lange termijn? 
9. Hoe wordt het project gedeeld - vooraf, tijdens en na afloop van het project - met anderen binnen de korfbalcommunity? (Hoe maak je je activiteiten zichtbaar?)
10. Hoe wordt het project tussentijds geëvalueerd en hoe ziet de eindevaluatie eruit?

Toekenning
Het initiatiefplan dient via een pitch te worden toegelicht. Op basis van het ingediende plan kan een gedeeltelijke of volledige toekenning van het aangevraagde bedrag plaatsvinden. De aanvrager geeft inzicht in de te realiseren acties, die leiden tot het gewenste resultaat, met een financiële onderbouwing. Bij afwijzing wordt door het KNKV gekeken of het initiatief op andere wijze ondersteund kan worden.

Planning 2018

Wat?

Eerste tranche

Tweede tranche

Openstelling innovatie-initiatieven

Half maart

Begin september

Indienen innovatieplan

Half maart -  eind april

Begin september - half oktober

Pre-advies beoordelingscommissie

Eind april –  half mei

Begin november

Pitch aanvrager

Begin juni

Eind november

Advies beoordelingscommissie richting Bondsbestuur en Directie KNKV

Half juni

Begin december

Besluitvorming en informeren aanvragers

Eind juni

Eind december