Innovatiefonds KNKV

Het KNKV stelde in 2018 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor verenigingen met innovatieve initiatieven, die passen bij (één van) de twee hoofdambities van het KNKV: korfbal naar olympisch niveau én zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Tien verenigingen hebben hun projectplan gehonoreerd gekregen.

De toekenning van financiering van de plannen is voornamelijk gebaseerd op:

-Het opgewekte enthousiasme bij het lezen van de plannen;
-De aansluiting van het plan bij de ambities en cultuur van de eigen vereniging;
-De mate waarin het plan voldoet aan de strategische doelstellingen van het KNKV (zichtbaarheid, flexibel, innovatie, kwaliteit, samenwerken);
-De schaalbaarheid (in hoeverre is het plan ook relevant/beschikbaar voor andere verenigingen) van het plan;
-Het aangevraagde bedrag en de mogelijkheid tot cofinanciering;
-Het eigenaarschap van het innovatieve plan.

Proces / Uitkering
Het KNKV is met alle verenigingen een traject in rondom het geïnitieerde plan ingegaan. De financiering van de plannen wordt gefaseerd gedaan, waarbij tussenevaluaties bepalen wat de status is en wat het toekomstperspectief is. Het KNKV ondersteunt de verenigingen in het zichtbaar maken van de projectresultaten. Vragen? Stuur een e-mail naar innovatiefonds@knkv.nl

De tien gehonoreerde projectplannen
Tientallen verenigingen hebben een projectplan ingediend. Uiteindelijk zijn onderstaande tien projectplannen gehonoreerd:

2-vs-2 korfbALL (KV Westergo)
Korfbal is een sport voor jongens en meiden, met vrienden en vriendinnen, voor jong en oud. Iedereen doet mee! Toch blijft korfbal relatief onbekend bij het grote publiek en lijkt de drempel om korfbal te spelen soms te hoog. Daarnaast stoppen jeugdleden of jonge senioren bij een leeftijd van ongeveer 18 jaar regelmatig met het spelen van korfbal. De redenen hiervoor zijn divers. Vanuit de gedachte om de sport laagdrempelig te maken zodat iedereen het overal met plezier kan spelen èn dat het ook aantrekkelijk is en blijft voor de jeugd/jonge senioren heeft KV Westergo het 2-vs-2 korfbALL bedacht. Zoals de naam al zegt speel je met twee spelers tegen twee andere spelers. Het idee is om het spel zo simpel mogelijk te houden. Je zet een korfbalpaal neer en spelen maar! Het spel is actief, snel en aantrekkelijk. Het maakt niet uit waar je wil spelen. Dit kan op straat, op de pleintjes of op het grasveld. KV Westergo organiseert meerdere activiteiten en toernooien om het 2-vs-2 korfbALL te promoten en uit te rollen.

Kangoeroeklupkisten (KV Luctor)
KV Luctor maakt Kangoeroeklupkisten voor basisscholen. De interventie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met zes jaar (Kangoeroes). Er start een pilot binnen de gemeente Terneuzen waar acht basisscholen betrokken zijn. De Kangoeroeklupkist bestaat uit veel leuke (korfbal)spelen waar de meester of juf de gymles mee kan voorzien. De korfbalspelen uit de Kangoeroeklupkist zorgen ervoor dat kinderen in aanraking komen met korfbal. Vervolgens worden er clinics en trainingen verzorgd op de sportaccommodatie van KV Luctor, om de kinderen daadwerkelijk in contact te laten komen met de vereniging. KV Luctor verwacht hiermee nieuwe jeugdleden te werven. Na de pilotfase zal de Kangoeroeklupkist ook landelijk worden uitgerold.

Eenzame mensen aan de club verbinden (CKV Oranje-Wit)
Eenzaamheid is een groot en groeiend probleem in onze maatschappij. Tegelijkertijd is ook het binden en boeien van clubleden en vrijwilligers een steeds groter wordend probleem binnen clubs en verengingen in Nederland. CKV Oranje-Wit verbindt deze twee onderwerpen door eenzame mensen uit de omgeving op te halen en binnen de vereniging verschillende activiteiten aan te bieden. De eenzame mensen komen uit hun isolement. Samenwerking met welzijnsorganisaties en sociale wijkteams, zorgt voor een goede organisatiestructuur. CKV Oranje-Wit zet zich daarmee in op maatschappelijk vlak. Het doel binnen het innovatiefondstraject is dat CKV Oranje-Wit de ‘geleerde lessen’ oplevert, zodat andere verenigingen hier van kunnen leren.

#Bingoals applicatie (PKC/SWKGroep)
Uit een belevingsonderzoek binnen PKC/SWKGroep blijkt dat lagere teams zich soms ondergewaardeerd voelen, vergeleken met de hogere teams. Om dit te voorkomen ontwikkelt PKC/SWKGroep een applicatie (app) om de teambinding en clubbinding te versterken bij de leden. De Future Club (Jeugdcommissie) van PKC gaat de #Bingoals-app uitrollen. Aan het begin van het seizoen staat voor elk team een digitale bingokaart klaar met doelen die in dit seizoen bereikt moeten worden. Deze bingokaart stimuleert het team om leuke dingen met elkaar te doen en hierin een competitie aan te gaan met de andere teams. Er zijn bijvoorbeeld opdrachten als: doe een keer een bardienst, bedenk een teamyell en bedank allemaal de scheidsrechter. Naast de centraal ingevoerde opdrachten kan de club, het team of de trainer ook zelf opdrachten bedenken. Middels voortgangspercentages kunnen teams van elkaar zien waar ze in de ranglijst staan. Elk team heeft de mogelijkheid om een stoere teamnaam te verzinnen, zodat de nummers wegvallen. Bij het behalen van bepaalde percentages maak je kans op prijzen. Hierbij kun je denken aan een gave meet & greet met de spelers van de selectie of een fotoreportage van je eigen wedstrijd. Zowel de doelen als de beloningen zijn per leeftijdscategorie aan te passen.

Dagbesteding voor mensen met een beperking (DeetosSnel)
DeetosSnel initieert een project waarbij mensen met een beperking een functionele dagbesteding krijgen bij de korfbalvereniging. Denk daarbij aan het schoonmaken van verschillende ruimtes, koken voor trainingsgroepen, wedstrijdshirts wassen en dergelijke waardoor de vrijwilligers zich bezig kunnen houden met korfbal. DeetosSnel heeft een prachtig sportcomplex met veel mogelijkheden. De ruimtes binnen de accommodatie van DeetosSnel worden op een optimale manier gebruikt, waardoor de vaste groep vrijwilligers kan worden ontzorgd en DeetosSnel kan bijdragen aan het maatschappelijke aspect binnen de wijk/gemeente. Vrijwilligerstaken worden bij de vaste groep vrijwilligers wegnomen waardoor binnen de vereniging DeetosSnel de focus meer op het korfbal gericht kan blijven. DeetosSnel levert juridische documenten en een procesbeschrijving (stappenplan) op, zodat ook andere verenigingen kunnen leren hoe ze een dergelijk maatschappelijk initiatief opzetten.

Coachboost (SC Movado)
Elk jaar weer voldoende trainers vinden om je teams te bezetten, blijkt voor veel verenigingen een lastige uitdaging. SC Movado stimuleert via ‘coachboost’ om structureel de trainersinvulling op orde te houden. Coachboost is een flextrainers-platform waar vraag en aanbod samenkomt. Trainers kunnen  zich aanmelden op het platform en het onvoorziene team kan vervolgens beroep doen op de trainers. Het is niet erg als een trainer al een eigen team trainen geeft. Het trainersplatform is dus niet bedoeld om meer trainers zoeken, maar gaan juist de bestaande trainers en (top-)spelers en coaches vaker inzetten. SC Movado start een pilot binnen de eigen vereniging. Dit zal na de pilotfase worden uitgerold over heel Nederland. 

Kennisplatform (LKV Pallas’08)
LKV Pallas’08 is gelegen op een groot sportpark (Sportpark Nijlân) met diverse andere sportverenigingen. De korfbalvereniging ziet mogelijkheden om de kennis van de verschillende sportverenigingen te bundelen en beter te benutten. Om onder andere meer leden, meer inkomsten, een betere organisatie en een hoger korfbalniveau te realiseren, creëert LKV Pallas’08 een kennisplatform. Het kennisplatform verbindt de verschillende sportverenigingen en zorgt ervoor dat de opgedane informatie centraal wordt benaderd. Verenigingen leren van elkaar en inspireren elkaar. Vanuit het innovatiefonds van het KNKV doet LKV Pallas’08 onderzoek naar de succes- en faalfactoren van combi-lidmaatschappen. Wanneer werkt dit wel en wanneer niet? Dit product is relevant voor andere korfbalverenigingen op een sportpark. Bovendien wordt met het Nationaal Sportakkoord gestuurd op samenwerking en van elkaar leren.

Skills applicatie (Korfbalkids)
Onderzoek toont aan dat kinderen steeds meer tijd door brengen achter de computer, laptop, tablet en telefoon. Dit terwijl we allemaal overtuigd zijn van het feit, dat Johan Cruijff zijn skills voor een groot deel te danken heeft aan het schoolpleintje en dat Nick Pikaar zijn kunsten net zo goed heeft ontwikkeld op het basketbalveldje als het korfbalveld. Kortom, op straat blijven oefenen is belangrijk voor de korfbalontwikkeling van het kind! Korfbalkids wil kinderen meer plezier laten beleven aan korfbal, ze vaker en beter laten korfballen en indirect ook langer laten korfballen. Dit doen ze door een applicatie (app) te ontwikkelen waardoor kinderen korfbaltrucjes gaan uitvoeren. De app voorziet in een filmpje van idolen om een bepaalde truc aan te leren. De truc wordt opgeknipt in verschillende niveaus, zodat er een gefaseerde leergang ontstaat. Kinderen steken elkaar (bijv: op de training of op school) aan om de truc te oefenen.

Korfbal supersubs (Synergo)
Het regelen van wisselspelers vanuit andere teams is voor veel technische commissieleden een grote uitdaging. Reis en -speeltijden moet je bij elkaar puzzelen op de clubwebsite om te zien wat een match was. Synergo ontwikkelt samen met het KNKV binnen het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) een tool om makkelijker en sneller reserves te regelen. Door te filteren in beschikbaarheid op basis van reisafstand, speeltijden, algemene reserves en competitieniveau, krijg je in een overzicht te zien wie je als wisselspeler zou kunnen benaderen.

Match and Work (KC Antilopen)
KC Antilopen initieert het project Match and Work. Dit zorgt voor ondersteuning en uitvoering van vrijwilligerstaken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij KC Antilopen. De doelgroep bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel mensen met een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie kunnen voor dit project aan de slag. Match and Work koppelt werkzaamheden aan competenties, zodat de medewerkers zich ook (ieder op zijn/haar niveau) kunnen ontwikkelen De kandidaten werken in het clubhuis en het buitenterrein. Denk aan werkzaamheden als groenonderhoud, het verzorgen van maaltijden en het ondersteunen van korfbalactiviteiten. Hierdoor kunnen de huidige leden zich richten op de kerntaak van de vereniging; korfbal. Het mes snijdt dus aan twee kanten: Antilopen levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage én de vereniging speelt verenigingskader vrij voor andere werkzaamheden.
Een typische win-win situatie. Lees er meer over op de site van KC Antilopen.