Declaratieformulieren

Het declaratieformulier vrijwilliger en overige functies kan door een vrijwilliger of leden van landelijke- en districtswerkgroepen worden gebruikt om kosten te declareren die niet automatisch worden uitbetaald. Je kunt het ingevulde declaratieformulier, voorzien van gescande bewijsstukken sturen aan crediteurenadministratie@knkv.nl.

-Declaratieformulier vrijwilligers en overige functies
-Richtlijnen declareren en aangaan verplichtingen door kaderleden.