Wet- en Regelgeving in de Sport

 

De NOC*NSF, CIVIQ en IOS hebben een boekje uitgebracht met daarin een overzicht van de belangrijkste wetten en regels waar sportverenigingen mee te maken krijgen.

Het boekje bevat met name fiscale en juridische zaken waar verenigingen mee te maken krijgen. Inmiddels is ook een volledig handboek op de website terug te vinden van NOC*NSF.

Digitale Handboek Wet- en Regelgeving in de Sport