Wet Bestuursaansprakelijkheid

Op grond van deze wet kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen door de vereniging van o.a. loonbelasting, omzetbelasting, premies werknemers- en volksverzekeringen en verplichte bijdragen bedrijfspensioenfondsen.