Subsidie voor nieuwe verenigingen

Voor verenigingen in oprichting en voor nieuwe verenigingen kent het KNKV speciale subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden. Deze zijn aan te vragen via Service & Ondersteuning.

De nieuwe korfbalvereniging kan na officiële oprichting, een eenmalige subsidie aanvragen van maximaal € 1000,00  voor korfbal(spel)materiaal. Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald, mits de vereniging minimaal drie jaar bestaat. Indien de vereniging minder dan drie jaar bestaat, zal er naar rato een verrekening plaatsvinden.

Voorwaarde:
De vereniging moet bij navraag kunnen aantonen (nota ’s etc.) dat de subsidie op de juiste wijze is besteed.