Statuten en Huishoudelijk reglement

Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging. Uitbreidingen en aanvullingen op deze regels, zoals over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis leg je als bestuurder vast in het huishoudelijk reglement.

De statuten worden meestal notarieel vastgelegd en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Die bevatten onder meer bepalingen over de oprichting van de vereniging, op welke wijze bestuursleden worden verkozen, hoe een ledenvergadering tot stand komt en op welke wijze een lidmaatschap begint en eindigt.

Wijzigen van statuten
Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. De algemene ledenvergadering moet over een statutenwijziging besluiten. Als de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, dan moet je de statutenwijziging in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.

Over de inhoud van de statuten en de eisen waaraan deze moeten voldoen kan de notaris je adviseren.