Beleidsplan

Wie de ontwikkelingen in de sport en in de maatschappij een beetje volgt, realiseert zich dat korfbalverenigingen de laatste jaren in toenemende mate te maken krijgen met veranderingen. Die veranderingen leveren voortdurend nieuwe problemen op.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Hoe kunnen we de groei van de vereniging stimuleren (zowel sportief als in aantallen leden)?
 • Hoe moeten we omgaan met de toenemende complexiteit van bestuurstaken?
 • Hoe moeten we omgaan met het beleid van de gemeente om kerntaken zoals het onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties af te stoten?
 • Hoe kunnen we korfbal als sport profileren ten opzichte van andere sporten?
 • Hoe kunnen we onze financiële situatie verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze activiteiten goed op elkaar afstemmen rekening houdend met de media en onze sponsors?
 • Hoe kunnen we de communicatie binnen en buiten de vereniging optimaliseren?

Het opstellen van een beleidsplan kan een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van deze en andere problemen. Het dwingt je tot nadenken over de toekomst van de vereniging en probeert je daarin keuzes te laten maken. Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder ogen te zien én te weten wat je sterke en zwakke punten zijn.
Je kunt dan op basis van gefundeerde argumenten verantwoorde keuzes maken.

Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor bestuur en kaderleden. Dat betekent overigens niet, dat het een ‘ijzeren wet’ moet vormen binnen de vereniging. Mensen maken de club! Wees daarom niet te terughoudend in het regelmatig evalueren en zonodig bijstellen van het beleidsplan.

Het maken van een beleidsplan is een omvangrijke klus. Daarom is er een stappenplan gemaakt, dat je kunt doorlopen als leidraad tot het schrijven van een eigen beleidsplan voor de vereniging. Dat stappenplan begint met het in kaart brengen van de vereniging in zijn huidige vorm en eindigt met de controle en bijsturing van de gemaakte keuzes in het uiteindelijke beleidsplan. In het stappenplan zijn de volgende 'stappen' opgenomen:

 1. Doelstellingen van de vereniging
 2. Externe Analyse
 3. Interne Analyse
 4. Confrontatie en keuzes
 5. Plannen
 6. Uitvoeren en bijsturen

 

Nog enkele tips:

 • Maak een kalender, waarop je activiteiten staan vermeld (planning van aanpak) met daarop een aantal rapportagedata. Dit zijn de deadlines om een bepaalde stap af te ronden. Geef aan wanneer besluitvorming moet plaats vinden en wie daarbij betrokken zijn.
 • Benoem in de projectgroep 1 vaste persoon, die zorg draagt voor het vastleggen van gemaakte afspraken en besluiten (secretarisfunctie)
 • Geef weer wie op welke wijze geïnformeerd dient te worden over het verloop van het project. Dit vergroot de betrokkenheid van de leden.
 • Vraag naar voorbeelden en ervaringen bij collegaverenigingen. Het kan je op nieuwe ideeën brengen.
 • Doelstellingen mogen ambitieus zijn, maar moeten wel haalbaar zijn.

 

Kijk ook eens op sport.nl/voorclubs  voor meer stappenplannen.