Bestuur en beleid

Bij het goed besturen van een vereniging komt veel kijken.

Vaak worden op bestuursvergaderingen uitvoerende zaken besproken en hebben bestuurders het idee voortdurend brandjes te blussen.Terwijl het bestuur zich vooral moeten bezighouden met de toekomst. Vooruitkijken en standpunten bepalen die de toekomst van de vereniging aangaan. Zij moeten op allerlei ontwikkelingen kunnen inspelen, kennis hiervan vernemen en op basis van deze kennis beslissingen nemen met betrekking tot de  toekomst van de vereniging. Toch zijn maar weinig verenigingen systematisch met hun toekomst bezig. Hiervoor is het opstellen van een beleidsplan noodzakelijk. Het schrijven van een beleidsplan is niet een eenmalige aangelegenheid, maar een dergelijk plan moet regelmatig worden bijgesteld en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Maar hoe doe je dat? Op de website Sport.nl/voorclubs vind je veel informatie, tools en tips die je als bestuurder kunnen helpen. En ook de site van Sportplezier biedt bijvoorbeeld met de 4 inzichten voor bestuurders informatie die je kunnen helpen. Deze 4 inzichten zij ontwikkeld om jou als bestuurder te ondersteunen.