Zaalwachtkoffer

In het zaalseizoen hoort bij elke wedstrijd een zaalwacht of zaalcommissaris aanwezig te zijn bij wedstrijden, ook wel halwacht genoemd. Vaak zitten enkele jeugdleden aan een tafel om de stand bij te houden, maar de verantwoordelijkheden van een zaalwacht gaan veel verder. Het KNKV vraagt aandacht om deze taak serieus te nemen en heeft daarvoor een aantal aanwijzingen in de leidraad competitie opgenomen.

Het gebruik van een zaalwachtkoffer of –tas kan hierbij behulpzaam zijn. Maar wat moet hier dan allemaal in zitten? We doen een aantal suggesties:

Competitieprogramma
Het wedstrijdprogramma mag natuurlijk niet ontbreken. In het programma staan alle wedstrijden met hun aanvangstijden vermeld. Verenigingen zetten hier vaak ook de (eigen) breedtescheidsrechters bij.

Statuten en Reglementen
In de statuten en reglementen kunnen alle reglementaire zaken worden terug gevonden. Geadviseerd wordt om dit aan te vullen met een afdruk van de relevante bestuursbesluiten. Doe in ieder geval een afdruk van het bestuursbesluit jeugdkorfbal in de zaalkoffer of een schema waarin alle bepalingen (speeltijd, balmaat, paalhoogte, aantal spelervervangingen e.d.) zijn opgenomen. Hier wordt veel naar gevraagd!

Rode band
Voor beide zaalwachters een rode band, bij voorkeur verstelbaar door middel van een klittenband, zodat deze om elke maat arm past. De zaalwacht dient herkenbaar te zijn.

De richtlijnen voor zaalcommissarissen
In de leidraad competitie zijn aparte richtlijnen te vinden voor zaalcommissarissen. Hierin staan de belangrijkste aanwijzingen vermeld.

Lijst van belangrijke telefoonnummers
Dit zijn telefoonnummers van de verhuurder (in geval van calamiteiten), politie, brandweer, huisartsenpost, spoeddiensten e.d. maar eventueel ook van de wedstrijdsecretaris en/of leden van de Technische Commissie.

Zaalreglement
Veel sporthallen beschikken over een huishoudelijk reglement of in elk geval een aantal huisregels, voorschiften e.d. Deze horen in de zaalkoffer te zitten.

Instructies
Instructies voor het gebruik van materialen, elektronisch scorebord, sleutels van materiaalruimte, ballenhokken of –rekken, verbanddozen, e.d.

Reserve scheidsrechtersmateriaal
Een extra set rode en gele kaarten, een fluitje en een reserve stopwatch voor het geval de elektronische klok niet werkt kunnen behulpzaam zijn. Indien een scheidsrechter niet opkomt, hoort de zaalwacht iemand aan te wijzen die de wedstrijd leidt.

Routebeschrijvingen
Geplastificeerde routebeschrijvingen naar de dichtstbijzijnde eerste hulppost of huisartsenpost. Deze kunnen worden meegegeven aan spelers die geblesseerd raken tijdens de wedstrijd.

Teamindelingen met lidnummers
Een overzicht van teamindelingen met spelersnamen en hun sportlink lidnummers kan behulpzaam zijn indien een speler zijn spelerskaart niet bij zich heeft.

Verbandtrommel
De thuisspelende vereniging hoort te zorgen voor een verbandtrommel, die aan minimale eisen voldoet. Vaak wordt deze verantwoordelijkheid bij de zaalwacht neergelegd. In de zaalkoffer dient in elk geval de sleutel te zitten van deze verbandtrommel of van de behandelruimte waar deze eerste hulpmaterialen zich bevinden.

  • EHBSO- verbandtrommel
    In 2003 heeft het Algemeen Bestuur van het KNKV een besluit genomen over de inhoud van een verbandtrommel, die bij alle korfbalwedstrijden aanwezig dient te zijn. Dit wordt de EHBSO-doos genoemd, waarvoor NOC*NSF richtlijnen heeft opgesteld. Het KNKV heeft die richtlijnen als minimale eis overgenomen. De eisen verschillen voor korfbalwedstrijden en seriewedstrijden (toernooien). Er bestaat een verenigingskit en een toernooikit. Voor trainers, coaches en begeleiders heeft NOC*NSF in de campagne 'Sport Blessurevrij' en zakboekje uitgegeven met daarin de belangrijkste aandachtspunten voor eerste hulpverlening bij sportongevallen. Meer informatie vind je op de website van NOC*NSF.