Verenigingshal

Een groeiend aantal KNKV-verenigingen is in het bezit van een eigen hal. Het bouwen van een eigen accommodatie duidt op goed ondernemerschap. Het KNKV stimuleert verenigingen om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van een eigen verenigingshal. Het KNKV biedt ondersteuning bij dit proces en kan advies geven bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Het is echter niet alleen het bouwen, de exploitatie, het onderhoud etc. zijn ook zeer belangrijk. Neem voor meer informatie contact op met de projectleider accommodatie Jan-Tonny Visser.

 

Financiering
Veel sportverenigingen zijn voor een investering in hun accommodatie genoodzaakt een deel bancair te financieren. Banken zijn dikwijls niet bereid een financiering te verstrekken aan een sportvereniging indien er geen zekerheden beschikbaar zijn. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden.