Aanleg zaalkorfbal

Voor de aanleg en inrichting van sporthallen / verenigingshallen hanteert het KNKV normen, regels, richtlijnen en aanbevelingen. Het gaat om een combinatie van normen / reglementaire eisen, algemeen aanvaarde richtlijnen en praktische aanbevelingen.

De normen en regels zijn de formele bepalingen met een verplichtend karakter, afkomstig uit de NOC*NSF normbladen, de officiële KNKV spelregels en tevens de algemene reglementen, wedstrijdreglementen en bestuursbesluiten. Deze normen en regels betreffen de minimumeisen en zijn van toepassing op alle indooraccommodaties korfbal.

De ‘richtlijnen en aanbevelingen’ beschrijven de uitvoerings- inrichtingsaspecten die zijn gebaseerd op de gangbare uitgangspunten en praktische inzichten. Hiermee geeft het KNKV aan op welke wijze de vereniging een indooraccommodatie het beste kan (laten) inrichten/uitvoeren.

In het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties staan de laatste inzichten en bestuursbesluiten aangaande dit onderwerp. Voor aanvullende vragen kun je terecht bij projectleider Jan-Tonny Visser.